Påföljdsbestämning i praktiken – särskilt om ungdomar och psykiskt störda

Påföljdsbestämning i praktiken – särskilt om ungdomar och psykiskt störda

För den som processar i brottmål är påföljdsbestämning en central fråga. I kursen Påföljdsbestämning i praktiken behandlas de grundläggande frågorna om straffvärde, straffmätningsvärde och påföljdsval. I denna kompletterande kurs behandlas de särskilda regler som gäller för ungdomar och psykiskt störda personer.

Kursen är praktiskt inriktad. Målet är att ge deltagarna den kompletterande kompetens som behövs för att hantera påföljdsbestämning i fall där den tilltalade är under 21 år eller där det finns misstanke om att den tilltalade lider av allvarlig psykisk störning. Vilka hänsyn ska tas? Vilken utredning behövs?

Vad gäller ungdomar finns en förhållandevis ny påföljd kallad ungdomsövervakning. Särskilt fokus läggs på information om denna påföljd och diskussion om hur den förhåller sig till påföljdssystemet i övrigt. Därutöver finns ett förslag om förändring gällande den s.k. ungdomsreduktionen – prop. 2021/22:17, Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. Förändringarna väntas träda i kraft den 1 januari 2022. Förutsatt att det sker en lagändring kommer det nya rättsläget att behandlas på kursen.

Kursledarna är praktiskt verksamma domare med flera års erfarenhet av undervisning i bl.a. påföljdsbestämning. Föreläsningen varvas med praktiska exempel och kortare diskussionsfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till åklagare, målsägandebiträden och försvarare som vill repetera eller fördjupa sig inom området påföljdsbestämning.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Ungdom och psykisk störning som förmildrande omständigheter
 • Ungdomsreduktion på bötesnivå respektive fängelsenivå
 • De olika ungdomspåföljderna
 • Rättspsykiatrisk vård – med eller utan särskild utskrivningsprövning
 • Utredningen i påföljdsfrågan
 • Valet mellan de olika påföljderna
 • Fängelseförbudet vid allvarlig psykisk störning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.