Medling i tvistemål

Domstolarna belastas idag av tidskrävande konflikter, samtidigt som kraven skärpts på att minska målens omloppstid. Denna kursdag ger konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd om hur medling kan användas som ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att hantera konflikter.

Här behandlas olika framgångsfaktorer för en lyckad medling, olika medlingsstilar och när och hur dessa bör användas. Vidare behandlas olika konfliktnivåer och speciella utmaningar vid högkonfliktmedling samt vårt eget sätt att kommunicera och lyssna. Exempel ges på olika typer av medlingsklausuler för eventuella framtida konflikter för en ökad hållbarhet av medlingsresultatet. Även handläggningsrutiner i både dispositiva och indispostiva mål kommer att behandlas.

Målet med kursen är att deltagarna ska få en handlingsplan med viktiga generella moment för medlingsprocessen för mer kostnadseffektiva och hållbara tvistelösningar.

Kursen är interaktiv med teoretiska avsnitt som varvas med fallbeskrivningar och möjlighet till diskussion och frågor.

Målgrupp

Domare, advokater, målsägarbiträden, biträdande jurister och ombud samt alla som arbetar med konflikthantering

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättsläget i Sverige
 • Inom vilka områden är det möjligt att medla?
 • Avgränsning mot andra former av tvistelösning
 • Ekonomi vid medling
 • Omvärldsbevakning
 • Kommunikation och konflikt
 • Psykologiska, sociala och kulturella aspekter på kommunikation och konfliktlösning
 • Modeller och verktyg för att underlätta kommunikation och hantera låsta lägen
 • Test av egen konfliktstil
 • Vilken kompetens behöver medlaren ha?
 • Struktur för medling
 • Medlingens olika faser
 • Checklista för medling
 • Screening, när är medling lämpligt?
 • Val av metodik
 • Vad kännetecknar framgångsrik medling?
 • När använder man enskilda möten?
 • Hur sker interaktionen med övriga aktörer i processen?
 • Olika roller i medlingsprocessen
 • Avslut av medlingsprocessen, avtalsskrivning
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Rättsläget i Sverige
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Kommunikation och konflikt
 • 12.15
  • Lunch
 • 13.15
  • Struktur för medling
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Val av metodik
 • 15.45
  • Tid för fördjupande frågor
 • 16.15
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Toppen! Teori och praktik varvades på ett bra sätt."
 • "Kunniga kursledare."
 • "En mycket intressant kurs om ett intressant ämne."