Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag som målsägandebiträde

Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Detta är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som åtar sig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad åligger ett målsägandebiträde? (Uppdragets omfattning)
 • När skall, alternativt bör, ett målsägandebiträde förordnas och hur överklagas dessa frågor på  bästa sätt?
 • Vad ingår i uppdraget?
 • Under förundersökning
 • Förtroendefull klientrelation
 • Hur vinns klientens förtroende?
 • På vilka sätt är det möjligt att förenkla situationen för klienten?
 • Hur förbereds klienten för förundersökningsåtgärder och rättegång?
 • Vid huvudförhandling tingsrätt
 • Vid huvudförhandling hovrätt
 • Frågor om överklagande
 • Rollen vid hovrätten
 • Begäran om överprövning
 • Hantering om förundersökning läggs ned
 • Skadeståndsfrågor
 • Olika typer av skadestånd och skadeståndsnivåer
 • Processuella frågor
 • Biträda åtalet?
 • Hur försvarar du din klient mot försvarare?
 • Särskilt om barnförhör
 • Brottsskadeersättning och frågor om försäkringsersättning
 • Tips och idéer
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Det trevliga tilltalet, att det bjöds in till diskussion, att föreläsarna bjöd på sig själva och delade med sig av sina erfarenheter. Det kändes som matnyttig information för att kunna arbeta i praktiken."
 • ”Kunniga föreläsare och bra miljö!”
 • ”Intressant, informativt, bra med praktiskt perspektiv, överträffade mina förväntningar!”
 • ”Uppskattar de handfasta instruktionerna i rollen som målsägandebiträde och engagemanget hos föreläsarna var fantastiskt.”
 • ”Gillar kopplingen till det praktiska dagliga arbetet, det var toppen! Kul med anekdoter från föreläsarna.”
 • "Att den var så praktiskt orienterad och att föreläsarna var lyhörda för deltagarnas frågor och synpunkter."
 • "Intressant! Engagerade föreläsare. Trevlig stämning. Lätt och välkommet att ställa frågor."
 • "Tio av tio. Väldigt bra."
 • "Mycket bra, goda och handfasta tips som varvades med berättelser från egna upplevelser i arbetet. Totalt sett mycket förtroendeingivande."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.