Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Att övertyga domaren!

Hur kan man öka sina chanser att vinna i tvistemål?

Kursen behandlar de faktorer som påverkare domares beslutsfattande och dömande i tillägg till den rena juridiken samt hur en part med vetskap om detta kan optimera genomslaget för sin talan.

Kursen tar bl.a. upp hur en part kan agera strategiskt och kommunicera effektivt i skriftliga inlagor, vid muntlig förberedelse samt förbereda och genomföra huvudförhandling, inklusive sakframställning, förhör och plädering.

Kursen syftar till att ge praktiska råd och redskap till den som önskar att bli mera framgångsrik i att övertyga domaren i tvistemål.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som arbetar med dispositiva tvister inför domstolar och skiljenämnder.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka faktorer kan antas påverka en domares beslutsfattande och dömande
 • Hur skriftliga inlagor kan utformas för att öka deras genomslagskraft
 • Hur en part strategiskt bör positionera sig inför muntlig förberedelse
 • Hur en part bör lägga upp sakframställning, förhör och plädering för maximal effekt
 • Hur talan inför hovrätten bör läggas upp för att bli effektiv
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.