Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Teori och praktik kring myndigheters pappers- och e-arkivering

Sedan 2009 gäller kravet att statliga myndigheter senast 1 jan 2013 ska ha infört verksamhetsbaserad arkivredovisning. Även flertalet kommuner och andra offentliga organ än statliga myndigheter arbetar nu för att implementera bestämmelserna kring de nya redovisningsformerna för arkiv som Riksarkivet tagit fram (RA-FS 2008:4) i avvaktan på Riksarkivets beslut om specifika krav på deras arkivredovisning.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning tar sin utgångspunkt främst i arbetsprocesser och hur information hanteras inom organisationen och dess processer. Bestämmelserna innehåller bl.a. beskrivningar av hur förvaltning och klassificering av pappers- och digital information ska göras. De ger också, tillsammans med innehållet i författningar och tillämpningsföreskrifter, anvisningar om hur en e-arkivlösning för de berörda verksamheterna ska kunna genomföras.

Under kursen görs en ordentlig genomgång av innebörden av begreppet verksamhetsbaserad arkivredovisning. Vidare redovisas för hur en bra modell för klassificering och ordnande, bevarande och gallring av dokument vid en myndighet skapas. Rikhaltiga exempel från den statliga myndighetssfären ges och kursledaren kommer att förmedla teoretiska och praktiska exempel på hur det är möjligt att på bästa sätt genomföra en övergång från tidigare ordning för redovisning av arkivhandlingar till dagens. Under kursen finns utrymme för frågor och diskussion. Om deltagarna önskar ta upp specifika frågeställningar är de välkomna att meddela det senast en vecka innan kursdag. Sänd din frågeställning till info@fakultetskurser.se för sammanställning.

Målgrupp

Alla offentligt anställda som i sitt yrke behöver goda kunskaper om hur information ska hanteras enligt de nya redovisningsformerna för arkiv.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Genomgång av innebörden av begreppet Verksamhetsbaserad arkivredovisning
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Ett nytt processbaserat sätt att tillvarata och redovisa allmänna handlingar
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Verksamhetsbaserad arkivredovisning och övergången till e-arkivering
 • 14.15
  • Modeller för ett införandeprojekt – vad ska man tänka på?
 • 15.00
  • Fika
 • 15.20
  • Modeller för ett införandeprojekt – vad ska man tänka på? (forts)
 • 16.00
  • Avslutande diskussion och frågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas