Tillsynsmetodik I

Tillsynsmetodik I

Om att metodiskt utveckla en tillsyn som är rättsäker, tydlig och effektiv. Konkret handledning ges i inspektörens roll att planera, förbereda och genomföra tillsyn i olika sammanhang. Fokus ligger särskilt på att utveckla deltagarnas förmåga att prioritera tillsynsområdet samt att situationsanpassa olika tillsynsmetoder för att nå bäst resultat.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som arbetar på statliga myndigheter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Tillsynens utveckling
 • Tillsynsutredningen och regeringens skrivelsen till riksdagen
 • Inför tillsynstillfället
 • Val av metod
 • För- och nackdelar med olika tillsynsmetoder
 • Vad vill uppnås/vilken information ska fås?
 • Vilken metod passar bäst för detta tillsynsobjekt?
 • Systemtillsyn och detaljtillsyn - vad innebär det, hur kan det användas samt fördelar och nackdelar
 • Tillsynstillfället
 • Bemötandeteknik på plats för att få fram rätt info/säkerställa tillsynen. (Anders Smedsaas)
 • Föranmält/oanmält besök - vad behövs tänkas på?
 • Enkätmetodik/intervjumetodik/skrivbordstillsyn
 • Hur bör akuta åtgärder, som krävs på plats, hanteras?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledande om tillsyn
  • Tillsynsutredningens resultat
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Inför Tillsynstillfället
  • Olika angreppsrätt innebär olika strategier
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Inför Tillsynstillfället
  • Fördjupning angreppsätt
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Tillsynstillfället
  • Bemötandeteknik och olika förhållningssätt
 • 16.30
  • Kursen avslutas