Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

Juridik för icke-jurister inom offentlig verksamhet

Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist. Det är således inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna utan även du som ickejurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet.

Den här kursen ger icke-jurister en introduktion till hur det juridiska systemet fungerar. Kursen tar upp hur den svenska rättsordningen och dess rättsregler fungerar, på vilket sätt rätten är indelad i olika rättsområden och vilken betydelse det har för hur till exempel ett ärende ska hanteras. Vidare behandlas vad och vilka regler som styr den offentliga verksamheten samt innebörden av de vanligast förekommande juridiska begreppen inom myndigheterna. Även överklagandeprocessen och domstolarnas roll behandlas.

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för juridiken och dess verktyg för en säkrare och tydligare rättstillämpning för icke-jurister.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet, som exempelvis handläggare, och inte har juridisk utbildning men ändå kommer i kontakt med såväl juridiska begrepp samt hanterar juridiska dokument.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på inom offentlig verksamhet och inte har juridisk utbildning men ändå kommer i kontakt med såväl juridiska begrepp och hanterar juridiska dokument.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättens indelning i områden
 • Rättsregler
 • Den offentliga verksamheten
 • Offentliga organ/offentlig verksamhet
 • Myndigheterna och deras organisation
 • Myndighetsstyrning
 • Regeringens styrmedel
 • Förordning, regleringsbrev, uppdrag
 • Förbudet mot ministerstyre
 • Förvaltningsbeslut
 • Formalia, tillkomst och utformning
 • Begrepp
 • Rättsverkningar
 • Överklagbarhet/omprövning
 • Verkställighet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.11
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Bra, energirikt, underhållande och mycket trovärdigt och professionellt."
 • "Inspirerande och mycket väl insatt i förvaltningsrätt. Berättade på ett enkelt och övergripande sätt, men även detaljerat där så behövdes"
 • "Jag tyckte det var givande och spännande. Intressant information som förklarades på ett bra och enkelt sätt så alla kan förstå. Malen kändes otroligt kunnig, glad och trevlig. Tack för en trevlig och givande dag!"
 • "Väldigt bra, en av de bästa föreläsarna jag har haft och då har jag 5 års akademiska studier i ryggen. Hon lyckades hålla en röd tråd medan frågor ställdes. Hon skapade även förtroende och en avslappnad miljö genom en professionell framtoning. Jag gillar även när personer med den kunskap som hon innehar kan ta ett steg tillbaka och erkänna när de inte kan eller bör svara på en fråga"
 • "Väldigt kunnig och bra att lyssna till. Pedagogisk och bra uppbyggnad av föredraget"
 • "Malen pratade inte juristspråk utan hon pratade så man förstod."
 • "Mycket kunnig föredragshållare. Fart och fläkt, det blev aldrig tråkigt."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.