Förvaltningsrätt för icke jurister

Förvaltningsrätt för icke jurister

Kursen i allmän förvaltningsrätt för icke jurister ger kunskaper om den svenska förvaltningsrätten för den som arbetar inom statlig, regional eller kommunal förvaltning. Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet ska kunna uppfyllas.

Kursen inleds med en översikt av Sveriges författning och den svenska förvaltningsmodellen. Riksdagens, regeringens och myndigheternas roller redovisas. De principer som alltid ska styra förvaltningens och tjänstemännens arbete förklaras. Utvecklingen av den svenska förvaltningspolitiken uppmärksammas.

Kursen innehåller en genomgång av 2017 års nya förvaltningslag. Reglerna i förvaltningslagen tillämpas hos alla myndigheter och i de allra flesta slags ärenden. Frågor om bl.a. ärendehandläggning, jäv, dokumentation och beslutsskrivning behandlas. Målet är att ge deltagarna god kännedom om dessa viktiga regler.

Kursen innehåller praktiska övningar och det finns möjligheter att ställa frågor till föreläsaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst tjänstemän på statliga, regionala och kommunala myndigheter som inte är jurister men som i sitt arbete har behov av kunskaper om förvaltningens juridik.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • • Demokrati och statsförvaltning
 • • Svensk förvaltning i historien
 • • Sveriges författning och den svenska förvaltningsmodellen
 • • Rättssäkerhet, kontroll och tjänstemannens ansvar
 • • Ärendehandläggning och grunderna för god förvaltning
 • • Jäv och opartiskhet
 • • Ärendehandläggning och service
 • • Beredning och utredning
 • • Beslut, beslutsmotivering och ändring av beslut
 • • Överklagande av beslut
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.