Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Allmän förvaltningsrätt – Webbinarium

Webbinarium

Allmän förvaltningsrätt

Kursen i allmän förvaltningsrätt riktar sig främst till tjänstemän och handläggare inom statlig, regional eller kommunal förvaltning. Den som arbetar inom förvaltningen behöver kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet ska kunna uppfyllas.

Kursen inleds med en översikt av Sveriges författning och den svenska förvaltningsmodellen. Riksdagens, regeringens och myndigheternas roller redovisas. De principer som alltid ska styra förvaltningens och tjänstemännens arbete förklaras. Utvecklingen av den svenska förvaltningspolitiken uppmärksammas.

Kursen innehåller en genomgång av 2017 års nya förvaltningslag. Reglerna i förvaltningslagen tillämpas hos alla myndigheter och i de allra flesta slags ärenden. Frågor om bl.a. ärendehandläggning, jäv, dokumentation och beslutsskrivning behandlas. Målet är att ge deltagarna god kännedom om dessa viktiga regler.

Kursen innehåller praktiska övningar och det finns möjligheter att ställa frågor till föreläsaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till handläggare och tjänstemän på statliga, regionala och kommunala myndigheter som i sitt arbete har behov av grundläggande kunskaper om förvaltningens juridik.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Demokrati och statsförvaltning
 • Svensk förvaltning i historien
 • Sveriges författning och den svenska förvaltningsmodellen
 • Rättssäkerhet, kontroll och tjänstemannens ansvar
 • Ärendehandläggning och grunderna för god förvaltning
 • Jäv och opartiskhet
 • Ärendehandläggning och service
 • Beredning och utredning
 • Beslut, beslutsmotivering och ändring av beslut
 • Överklagande av beslut
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 12.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Tydlig och saklig utbildning"
 • "Kursledaren var kunnig och rolig att lyssna på."
 • "Bra lärare och bra kursinnehåll"
 • "Bra kurs med bra upplägg"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.