Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Kursen innehåller genomgång av den nya förvaltningslagen (2017:900) samt modern rättspraxis.

Att skriva beslut med motivering. Rättsutvecklingen går mot allt högre krav på att myndigheterna kan skriva hållbara, tydliga och välformulerade beslut. Även medborgarna har höga förväntningar på de beslut myndigheterna producerar. Kursen går igenom lagstiftning och praxis, jämte praktiska tips och övningar. Frågor om beviskrav och bevisbörda behandlas också.

Slutligen behandlas EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt, vilken inte minst sedan Lissabonfördraget 2010 är avsevärd.

Målet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i den svenska förvaltningsrätten.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt och den nya förvaltningslagen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den nya förvaltningslagen och modern rättspraxis
 • Begreppet myndighetsutövning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Åtgärder vid försenad handläggning
 • Rättelse och ändring av beslut
 • Beslut och beslutsmotivering
 • Regler om beslut
 • Uppbyggnad av ett beslut
 • Att skriva motivering
 • Bevisbörda och beviskrav
 • EU och förvaltningsrätten
 • EU:s förvaltningsorganisation
 • Den svenska förvaltningsrättens europeisering
 • EU:s rättighetsstadga
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra med en föreläsare som själv har jobbat på myndighet och kan referera till de frågor som kursdeltagarna ställde. Bra fika och lunch med :)"
 • "Mycket bra avsnitt om att skriva beslut"
 • "Tydlig och bra repetition av den allmänna förvaltningsrätten och smidigt med det rent praktiska såsom tillgång till dryck och ätbart."
 • "Välordnat och trevlig stämning"