Nationell plan för vattenkraften

Krav på moderna miljövillkor för anläggningar för produktion av vattenkraftsel

Sedan 2019 gäller nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar, som genom omprövning i mark- och miljödomstol ska förses med moderna miljövillkor enligt en nationell plan (NAP) som regeringen beslutat om. Enligt tidplanen inleddes omprövningarna den 1 februari 2022 och handläggningen i mark- och miljödomstolarna pågår, men det är många frågor som fortfarande kvarstår. I den aktuella kursen beskrivs och förklaras de nya bestämmelserna, innehållet i den nationella planen och vilka vägledande dokument som finns samt den domstolspraxis som kommit hittills och de frågor som aktualiserats i prövningarna.

Föreläsare Agnes Larfeldt är ombud för flera verksamhetsutövare som lämnat in ansökningar om omprövning.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot Advokater, jurister, konsulter samt personer från offentlig sektor som arbetar med frågor som är kopplade till de nya kraven på moderna miljövillkor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Redogörelse för de nya bestämmelserna
 • Nationella planen för vattenkraft
 • Vattenkraftens miljöfond
 • Nytt inom vattenförvaltningen med fokus på vattenkraft
 • Tolkning av de nya bestämmelserna
 • Samverkansprocessen
 • Utformning av ansökan
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 10.30
  • Paus
 • 10.45
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Bra! Välstrukturerat, givande och intressant.
 • Duktig föreläsare som var pedagogisk och verklighetsnära.
 • Kunnig föreläsare med bra samspel.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.