Miljörätt - fördjupningskurs

Kursen innehåller en djupare analys av prövningen av miljörättsliga verksamheter såväl ur ett processuellt perspektiv som de särskilda materiella bestämmelser som gäller för vissa verksamheter, inklusive det nya industriutsläppsdirektivet, samt frågor om avgränsning och tillsyn. Vidare innehåller kursen en fördjupning rörande de straffrättsliga bestämmelserna.

Kursen är i första hand inriktad mot jurister som agerar i mark- och miljödomstolarna samt andra verksamma jurister inom miljö- och fastighetsrättsområdet.

Målgrupp

Fördjupningskursen riktar sig till jurister som är verksamma inom området – på myndighetssidan eller som verksamhetsutövare - som vill fördjupa sig kring detaljer i processföring samt tillsyns- och straffbestämmelser.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 09.45
  • Prövning av miljöfarliga verksamheter
 • 10.45
  • Fika
 • 11.30
  • IED - industriutsläppsdirektivet
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Tillsyn av miljöfarlig verksamhet
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Sanktioner
 • 15.30
  • Fördjupning
 • 16.30
  • Kursen avslutas