Upphandla/leverera IT-driftstjänster

Upphandla/leverera IT-driftstjänster

Upphandlande myndigheter och enheter fortsätter att köpa driftstjänster för miljarder de närmaste åren. Det blir nu fokus på hybridlösningar mellan traditionell drift, leverantörens egenproducerade molntjänster samt molntjänster från tredje part.

Kursen berör vad som ska beaktas ur ett LOU perspektiv vid upphandlingen sammanvävt med hur affärsavtalets allmänna bestämmelser är utformade i olika lösningar samt vilka risker, för- och nackdelar de senare är förknippade med.

En rad standardavtal vad gäller affärsavtalet samt olika avtalslösningar som används av det offentliga kommer att adresseras. En hel del dokumentation ingår i kursen.

Kursen som spänner över ett brett fält är även om den innehåller en hel del fördjupningar upplagd som en grundkurs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med upphandling av IT-driftstjänster; upphandlare, leverantörer, myndighetsjurister, advokater, biträdande jurister, domare, konsulter, utredare och andra som medverkar vid köp/sälj av tjänster till offentlig sektor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • IT-driftstjänster
 • LOU
 • Affärsavtalet
 • Allmänna bestämmelser
 • Olika lösningar
 • Risker
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas