Medierätt

Välkommen till en dag helt tillägnad medierätten där du uppdateras på det senaste inom detta spännande och ständigt aktuella ämne.          

Du guidas under dagen av advokat Dag Wetterberg och professor Mårten Schultz genom fyra block som består av yttrandefrihet, personlig integritet, det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på Internet, och upphovsrätt. Slutligen håller vi ett seminarium där dagens frågor samlas upp och diskuteras.

Kursen börjar med att ta sig an yttrandefriheten, trots allt stoltserar Sverige med en av världens äldsta yttrandefrihetsrättsliga lagregleringar. Sedan behandlas den personliga integriteten som har en central betydelse för medierätten eftersom den styr publiceringsbeslut. För den ansvarige utgivaren och andra som arbetar inom medier är det, exempelvis, av vikt att känna till om en bild som ska publiceras står i strid med namn och bild i reklam eller artikel 8 i Europakonventionen. När en journalist ska publicera känsliga personuppgifter, vilka normalt sett är skyddade enligt PuL, kan det vara bra att känna till huruvida det journalistiska undantaget i PuL gäller eller inte. 

Vidare kommer kränkningar på internet att redogöras för, som har varit en av de senaste årens mest omdiskuterade frågor. Slutligen behandlas upphovsrätten. I medieföretag, dataföretag, kommuner, staten, skolor, reklambyråer och byggföretag uppkommer dagligen frågor om upphovsrätt. Upphovsrättens betydelse har de senaste tjugo åren exploderat inte minst genom internets genomslag och dataföretagens stora ekonomiska värden i mjukvara. Detta innebär att medierätten har blivit en central och ständigt återkommande fråga som dagligen måste hanteras av allt fler individer och företag. De komplicerade frågor som uppstår kräver många gånger juridisk hjälp och inte minst den föränderlighet som finns inom medierätten kräver, enligt min mening, att de företag och privatpersoner som har frågor inom medierätten tar hjälp av specialister.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister och alla som kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Yttrandefrihet
 • Yttrandefrihetens grunder
 • Tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde
 • Delegationsreglerna
 • Tryckfrihetsbrott
 • Ensamansvar, ensam åklagare och jury
 • Pressens etiska regler
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Rättspraxis YGL
 • Diskrepanser på grund av två parallella teknikbundna yttrandefrihetsgrundlagar
 • Yttrandefrihetssystemets brister
 • Personlig integritet
 • Lag om namn och bild i reklam
 • Europakonventionen
 • Personuppgiftslagen
 • Det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på internet
 • Kränkningar på nätet som brottsofferproblem och demokratiproblem
 • Det straffrättsliga skyddet i brottsbalken
 • Det skadeståndsrättsliga skyddet
 • Brottsskadeersättning
 • Upphovsrätt
 • Upphovsrätten och skyddets uppkomst
 • Alster som inte har upphovsrättsligt skydd
 • Den ekonomiska rätten
 • Den ideella rätten
 • Bearbetning av verk
 • Inskränkningar i upphovsrätten
 • Upphovsrättens övergång och avtalslicenser
 • Upphovsrättens giltighet
 • Titelskydd
 • Ansvarsregler
 • Något om övriga immaterialrättsliga skydd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Yttrandefrihet
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Personlig integritet
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på internet
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Upphovsrätt
 • 16.00
  • Uppsamling av dagens frågor och deltagarnas specifika frågor samt diskussion.
 • 16.30
  • Kursen avslutas