E-lärandets juridik

E-lärandets juridik

Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen

Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö.

Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt?

Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges. 

Deltagarna kan under hela dagen ställa frågor om de praktiska problem som de möter på sina respektive arbetsplatser.

I kursmaterialet ingår även boken "Juridiken kring e-lärande" skriven av föreläsaren Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk. 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare, rektorer, kursutvecklare, projektledare, kursadministratörer, jurister och andra, som behöver kunskap om juridiken kring e-baserat lärande.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Övergripande frågor
 • Vad ska man tänka på vid skapandet av eget kursmaterial?
 • Hur får andras material användas?
 • Vilket ansvar har lärosätet för material som studenter lägger in i interaktiva tjänster?
 • Vilka juridiska överväganden ger digitaliserad examination upphov till?
 • Hur bör kommunikationen med studenterna se ut?
 • Hur bör administrationen kring den digitala utbildningen fungera?
 • Vad krävs för att molntjänster och sociala medier ska kunna användas i undervisningen?
 • Vilka avtal behövs och hur bör innehållet se ut?
 • Specifika upphovsrättsliga frågor
 • Är föreläsningar och annat undervisningsmaterial upphovsrättsligt skyddade?
 • Skydd för inspelningar av undervisning
 • Vem har rätten till undervisningsmaterialet, läraren eller lärosätet?
 • Kan publiceringen av en inspelad lektion stoppas av upphovsrättsliga skäl?
 • Får man använda YouTube i undervisningen?
 • Krävs det tillstånd för att länka till material på nätet?
 • Specifika frågor om personuppgiftslagstiftningen
 • Vad gäller vid publicering av personuppgifter på internet?
 • Vem har personuppgiftsansvar i sociala medier?
 • Hur bedömer man om en viss molntjänst kan användas i undervisningen?
 • Vilka är de rättsliga skillnaderna mellan utbildning i öppna respektive slutna nätverk?
 • Kan läraren av integritetsskäl hindra publicering av föreläsningar?
 • Specifika frågor om offentlighetslagstiftningen
 • Är PowerPoint-presentationer, inspelade lektioner m.m. allmänna handlingar?
 • Kan utbildningsmaterial sekretessbeläggas?
 • Vad måste arkiveras och vad får gallras?
 • Vad finns det för krav på informationssäkerhet vid webbaserad undervisning?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Gediget o mycket kunniga föreläsare."
 • "Initierat och kunnigt - kopplade teori till praktisk tillämpning på ett pedagogiskt sätt."
 • "Mycket bra. Intressant och inspirerande att lyssna till. Kunniga men kan ändå prata på en nivå så att alla, både jurister och icke-jurister, hänger med."
 • "Fick ta del av många intressanta "nyheter" som jag inte visste om och nya företeelser som jag bör tänka på i framtiden."
 • "Föreläsarna var väl insatta i ämnet och kunde bemöta alla frågor med bra svar och resonemang - förtroendeingivande."
 • "Kombinationen av praktisk kunskap och djupare diskussioner var lysande."
 • "Samspelet mellan föreläsarna - det blev lite mer dynamiskt när ni kommenterade varandra och fyllde på med exempel. Roligt och intressant!
 • "Er inlevelse var skön att se, den smittade faktiskt av sig på publiken.
 • Mycket fint organiserat var allt runt omkring, med trevlig värdinna, god fika och god mat."