Hem

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar 

Kursen vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen (t.ex. GDPR) och som vill bli uppdaterad och få fördjupade kunskaper inom utvalda områden. Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt förslaget till en ny ePrivacy-förordning.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på särskilda nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Exempel på ämnen som behandlas: Hur ska dataskyddsregleringen tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis?, dataskydd v. yttrandefrihet, vad gäller beträffande pixlar, delaknappar, cookies m.m samt samtycke som rättslig grund.

En gästföreläsning med Sören Öman behandlar också ett antal aktuella ämnen: Behandling av uppgifter om lagöverträdelser, dataskydd i samband med rekrytering, ansiktsigenkänning samt manuell behandling av personuppgifter.

Kursen avslutas med en frågestund där även andra dataskyddsrättsligafrågor kan tas upp.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Nyheter och trender inom dataskyddet
 • Viktiga nya domar från EU-domstolen
 • ePrivacy, bl.a. reglering av cookies och annan spårningsteknik
 • Datainspektionens tillsyn
 • Metodfrågor kring hur dataskyddet ska tillämpas
 • Förhållandet mellan GDPR och TF/YGL
 • EU-domstolens nya domar om yttrandefrihet och dataskydd
 • Vad krävs för att samtycke ska kunna användas som rättslig grund?
 • Praktiska överväganden kring samtycke med anledning av GDPR:s skärpta reglering och den tillsyn som har inletts
 • EU-domstolens praxis om personuppgiftsansvar
 • Praktiska överväganden vid datadelning: Ansvarig eller biträde?
 • Vilken insamling av personuppgifter sker på webbplatser? Analysverktyg, sociala medier, marknadsföring, nyttofunktioner.
 • ePrivacy/LEK:s tillämpning efter GDPR
 • EU-domstolens dom i FashionID-målet: När är webbplatsägaren personuppgiftsansvarig för tredjeparters insamling av personuppgifter på webbplatsen?
 • Dataskyddsmyndigheternas uttalanden och planerade tillsyn inom området
 • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
 • Dataskydd i samband med rekrytering
 • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
 • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Nyheter och trender på dataskyddsområdet
  • Viktiga domar och beslut
  • Förslaget till ePrivacy-förordning
  • Tillsyn och annat som rör dataskyddsmyndigheternas arbete
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar I
  • EU-domstolen och dataskyddet: Vad kan vi lära oss om tolkningen av dataskyddslagstiftningen?
  • Dataskydd v. yttrandefrihet
  • Samtycke som rättslig grund för behandling
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar II
  • Datadelning: är det påstådda biträdet verkligen ett biträde? Hur bestäms vem som är personuppgiftsansvarig?
  • Trackingskript, pixlar och gillaknappar på webbplatsen. Vad gäller enligt GDPR och ePrivacy?
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Gästföreläsning med Sören Öman: Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar III
  • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
  • Dataskydd i samband med rekrytering
  • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
  • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis.
 • 16.15
  • Gemensam frågestund
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 15 oktober 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 100 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 4 mars 2020

  Kl 09.30-16.30

 • Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 300 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver fördjupad kunskap om hantering av personuppgifter.

Läs även om

Det nya dataskyddet – GDPR

Den nya dataekonomin – rättsliga aspekter

IT-avtal

AI och affärsjuridik

Blockchain och juridiken