Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar 

Kursen vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill bli uppdaterad och få fördjupade kunskaper inom utvalda områden. Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt förslaget till en ny ePrivacy-förordning.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på särskilda nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Under kursdagen genomgås hur dataskyddsregleringen tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis, gränsdragningen mellan dataskydd och yttrandefrihet samt samtycke som rättslig grund. Vidare behandlas även vad som gäller beträffande pixlar, delaknappar, cookies m.m.

En gästföreläsning med Sören Öman behandlar också ett antal aktuella ämnen såsom behandling av uppgifter om lagöverträdelser, dataskydd i samband med rekrytering samt ansiktsigenkänning samt manuell behandling av personuppgifter.

Kursen avslutas med en frågestund där även andra dataskyddsrättsligafrågor kan tas upp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver fördjupad kunskap om hantering av personuppgifter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Nyheter och trender inom dataskyddet
 • Viktiga nya domar från EU-domstolen
 • ePrivacy, bl.a. reglering av cookies och annan spårningsteknik
 • Datainspektionens tillsyn
 • Metodfrågor kring hur dataskyddet ska tillämpas
 • Förhållandet mellan GDPR och TF/YGL
 • EU-domstolens nya domar om yttrandefrihet och dataskydd
 • Vad krävs för att samtycke ska kunna användas som rättslig grund?
 • Praktiska överväganden kring samtycke med anledning av GDPR:s skärpta reglering och den tillsyn som har inletts
 • EU-domstolens praxis om personuppgiftsansvar
 • Praktiska överväganden vid datadelning: Ansvarig eller biträde?
 • Vilken insamling av personuppgifter sker på webbplatser? Analysverktyg, sociala medier, marknadsföring, nyttofunktioner.
 • ePrivacy/LEK:s tillämpning efter GDPR
 • EU-domstolens dom i FashionID-målet: När är webbplatsägaren personuppgiftsansvarig för tredjeparters insamling av personuppgifter på webbplatsen?
 • Dataskyddsmyndigheternas uttalanden och planerade tillsyn inom området
 • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
 • Dataskydd i samband med rekrytering
 • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
 • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Nyheter och trender på dataskyddsområdet
  • Viktiga domar och beslut
  • Förslaget till ePrivacy-förordning
  • Tillsyn och annat som rör dataskyddsmyndigheternas arbete
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar I
  • EU-domstolen och dataskyddet: Vad kan vi lära oss om tolkningen av dataskyddslagstiftningen?
  • Dataskydd v. yttrandefrihet
  • Samtycke som rättslig grund för behandling
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar II
  • Datadelning: är det påstådda biträdet verkligen ett biträde? Hur bestäms vem som är personuppgiftsansvarig?
  • Trackingskript, pixlar och gillaknappar på webbplatsen. Vad gäller enligt GDPR och ePrivacy?
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Gästföreläsning med Sören Öman: Rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar III
  • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
  • Dataskydd i samband med rekrytering
  • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
  • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis.
 • 16.15
  • Gemensam frågestund
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.