Hem

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

Fördjupning, nyheter och uppdatering

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige.

Denna endagskurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

Kursen inleds med en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningens grundbegrepp och centrala regler i ljuset av den senaste tidens rättsutveckling. Utgångspunkten tas i EU:s dataskyddsförordning och EU-domstolens praxis rörande dataskyddsdirektivet.

I kursens andra del presenteras förslaget till en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation. Förordningen – som kompletterar den allmänna dataskyddförordningen – reglerar bl.a. användningen av cookies och tillåtna tekniker för direktmarknadsföring.

I kursens tredje del fokuseras på de praktiska konsekvenserna av dataskyddsförordningens ikraftträdande. Vilka är de viktigaste förändringarna? Vilka praktiska åtgärder bör vidtas?

I den avslutande delen behandlas de nationella lagstiftningsprojekt som dataskyddsförordningen föranlett. Dataskyddslagen, som på generell nivå kompletterar förordningen, gås igenom. Dessutom ges en översikt över några av de principiella frågor som aktualiseras inom ramen för översynen av de sektorspecifika reglerna.

Kursen avslutas med en frågestund.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Fördjupad analys av dataskyddslagstiftningens grundbegrepp, t.ex. personuppgift och personuppgiftsansvarig
 • Genomgång av EU-domstolens domar om dataskyddsdirektivet
 • Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
 • När är en behandling ”nödvändig”?
 • Betydelsen av allmänna regler om integritetsskydd i t.ex. regeringsformen och EU:s rättighetsstadga
 • Överföring till tredje land efter Schrems-domen. Privacy Shield en hållbar lösning?
 • Dataskydd och yttrandefrihet, bl.a. om förslaget till ändring i TF och YGL
 • Tillämplig lag (bl.a. domarna i Google Spain och Weltimmo)
 • Den nya EU-förordningen om dataskydd i samband med elektronisk kommunikation
 • Cookies och annan teknik för identifiering online
 • Profilering
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Dataportabilitet och ”rätten att bli bortglömd” – något nytt?
 • Dataskyddsombudets roll och ställning
 • Dataskyddsförordningen: Vilka är de viktigaste nyheterna?
 • Checklista för anpassning till dataskyddsförordningen
 • Nationella regler vid sidan av dataskyddsförordningen
 • Genomgång av dataskyddslagen
 • Annat pågående nationellt arbete
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Fördjupad analys av dataskyddslagstiftningens grundbegrepp och centrala regler (DW)
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning del 1 (DW)
 • 12.00
  • Del 2: Förslaget till en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation (DW)
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Del 3: Praktiska konsekvenser av dataskyddsförordningen. Checklista m.m. (DW)
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Del 4: Nationell reglering vid sidan av dataskyddsförordningen (SÖ)
 • 16.30
  • Avslutande frågestund
 • 17.00
  • Kursen avslutas
 • "Gedigen genomgång av dataskyddsarbetet."
 • "Bra nivå. Enkelt att ta till sig. Många bra exempel att relatera till. Lagom tempo."
 • "Trevliga, kunniga och tillmötesgående föreläsare. Bra disposition av schemat. "Gottebordet" var trevligt. Maten god. Trevlig personal."
 • "Jag är väldigt nöjd med hela upplägget. Jag lärde mig de saker som jag upplevde att jag behövde få kännedom om."
 • "Gav en bra förståelse för dataskyddslagstiftningen och det fanns även utrymme för mer praktiska frågor."

Anmälan till kurs

 • 15 oktober 2019

  Kl 09.30-17.00

 • Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 100 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6,5

 • 4 mars 2020

  Kl 09.30-17.00

 • Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 300 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6,5

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver fördjupad kunskap om hantering av personuppgifter.

Läs även om

Det nya dataskyddet – GDPR

IT-avtal

Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

AI och affärsjuridik