Affärsjuridiken och digitaliseringen – samt digitaliseringens baksida

Affärsjuridiken och digitaliseringen – samt digitaliseringens baksida

Samhällets digitalisering ställer allt högre krav på dagens företag. 

Digitaliseringen leder till att företag blir ännu mer fokuserade på kommunikation och marknadsföring via digitala plattformar. De flesta företag använder idag någon form av digital marknadsföringsstrategi. Här kommer olika marknadsföringsstrategier att behandlas samt även frågor om direktmarknadsföring med exempelvis e-post, marknadsföring i sociala medier, länkning och risken för varumärkesintrång m.m.

Digitaliseringen genererar även olika IT-lösningar som i sin tur ger upphov till nya affärsmodeller. Vilka modeller ser vi? Hur skapas en e-handelsplattform eller virala mobila applikationer? Hur byggs en säljande webbplats?

Under dagen behandlas även digitaliseringens baksida.

Kursen avslutas med en diskussion och sammanfattning samt en uppföljning av deltagarnas frågor vilka gås igenom och besvaras.

 

Målgrupp

Advokater, jurister och övriga som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Digital Marknadsrätt
 • Growth hacking
 • Content marketing
 • SEO
 • A/B tester
 • Webbplatsanalys
 • Länkning
 • Citering
 • Hantering av personuppgifter
 • Sociala medier
 • Licensiering
 • Installation vs Molnet
 • Avtal
 • Massutnyttjande av verk
 • Upphovsrättsorganisationernas roll
 • Avtalslicens
 • Individuella avtal
 • Nya affärsmodeller
 • Olika case
 • IT-rätt i digitaliseringen, SaaS, marknadsplatser och dataskydd
 • IT-licenser till Saas-tjänster
 • E-handelsplattformar
 • Virala mobila applikationer
 • Big data analys
 • Att bygga en säljande webbplats
 • Digitaliseringens baksida
 • Integritetsfrågor i digitala miljöer
 • Avindexering – rätten att bli glömd och rätten till radering
 • Case
 • Sociala medier och ansvarsfrågor
 • Nya lagförslaget
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Digital Marknadsrätt
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Affärerna och digitaliseringen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • IT-rätt i digitaliseringen
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Digitaliseringens baksida
 • 16.00
  • Sammanfattning och frågestund