Hem

Läkemedel och immaterialrätt

Läkemedel aktualiserar många immaterialrättsliga frågeställningar. Under denna heldagskurs belyser föreläsarna några av de viktigaste områdena. Dagen inleds med genomgång av patenterbarhet och intrång, den viktiga frågan om tilläggsskydd belyses särskilt. Eftermiddagen ägnas åt varumärkesrättsliga aspekter, praxis från PBR och OHIM, Läkemedelsverkets regler om godkännande av varumärken och frågor om parallellimport av läkemedel.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Bengt Domeij
  • Patenterbarhet och intrång i läkemedelspatent
  • Typer av läkemedelsuppfinningar – nya indikationer, doseringsanvisningar, med mera
  • Etiska undantag från patenterbarhet
  • Kravens tillåtna bredd – artikel 83 och 84 EPC
  • Nyhet och uppfinningshöjd
  • Intrångsbedömning – patentkravstolkning, experimentundantaget, det indirekta produktskyddet m.m.
 • 12.00
  • Marianne Neelissen
  • Tilläggsskydd för läkemedel
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Mats Kola
  • Namngivning av läkemedelsprodukter
  • Generiska namn, s.k. INNs och WHOs regler för godkännande av dessa
  • Varumärkesrättslig bedömning av namn för läkemedel
  • Den strängare förväxlingsbedömningen, tillämpas denna fortfarande?
  • Läkemedelsverkets och EMAs regler och praxis avseende godkännande av namn för läkemedel
 • 14.15
  • Richard Wessman
  • EU-domstolen och läkemedelspatent
  • Honeywell-målet och frågan om så kallad "cross boarder injunction"
  • Om ett eller flera bolag gör "parallella" intrång i skilda medlemsstater i ett europeiskt patent, kan man föra en samlad intrångstalan i ett av dessa länder eller måste man stämma separat i varje enskilt land?
  • Patentdomstols-målet och frågan om EU-patent och en gemensam patentdomstol
  • Hur ser framtiden ut för planerna på ett EU-patent och en gemensam europeisk patentdomstol?
  • Monsanto-målet och skyddsomfånget för patent på biotekniska uppfinningar
  • Kan produkter som tillverkats utanför EU, men enligt metoder som är patenterade i EU, importeras hit?
 • 15.00
  • Fika
 • 15.20
  • Richard Wessman/Mats Kola
  • Parallellimport
  • Praxis från EU-domstolen
  • Praktisk hantering av parallellimport, s.k. notifieringar
  • Svenska rättsfall från Marknadsdomstolen
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och bolagsjurister, varumärkesjurister och till patentingenjörer som arbetar med frågor om läkemedel och immateriella rättigheter.