Utredningssamtal med barn

Utredningssamtal med barn

Utredande samtal med barn är något helt annat än vardagliga samtal med barn. Dessa är utmanande och ställer stora krav på samtalsledaren. Ett utredningssamtal måste ske med barnets bästa som ledstjärna och samtidigt vara effektivt och säkra information som har relevans för den utredning som bedrivs. För att informationen som kommer fram i samtal med barn ska vara tillförlitlig måste samtalsledaren använda en öppen intervjumetodik och ge det specifika barnet gynnsamma förutsättningar att minnas och berätta om sina upplevelser.

Utredande samtal med barn äger rum i många olika sammanhang och i olika syften. Inom många myndigheter är samtal med barn en viktig del av verksamheten, till exempel inom polisen, socialtjänsten, migrationsverket och diskrimineringsombudsmannen. Även i andra professioner är det av vikt att förstå grunderna i en forskningsbaserad intervjumodell för barn, till exempel advokater, åklagare och domare.

Under kursen går vi igenom grunderna för hur utredande samtal med barn bör gå till. Vi tar bland annat upp vikten av ett barnanpassat bemötande, hur barn kan informeras om samtalets syfte med mera och göras delaktiga under samtalet, vilka frågetyper som rekommenderas och varför, tystnadens betydelse samt vikten av socialt stöd. Ytterst är det avgörande att samtalsledaren hittar en personlig stil som fungerar och som kan anpassas till olika barn och situationer.

Vi går även igenom hur barns utsagor värderas av domstol.

Vi använder varierade arbetsformer där föreläsningar varvas med diskussioner och övningar. Deltagarna kommer under kursdagen få prova på att förhöra en annan kursdeltagare.

Kursledarna ansvarar tillsammans för den nationella barnförhörsutbildningen inom Polismyndigheten på vilken landets barnutredare lär sig en forskningsbaserad intervjumetodik. Den här kursen ger nu även andra yrkesverksamma som samtalar med barn i utredningssyfte tillfälle att tillägna sig kompetens på området.

Målgrupp

Kursen vänder sig till olika yrkesgrupper som genomför utredningssamtal med barn, till exempel personal inom socialtjänsten, migrationsverket och diskrimineringsombudsmannen. Kursen vänder sig även till andra som i sin profession behöver förstå grunderna i en forskningsbaserad intervjumodell för barn, till exempel advokater, åklagare och domare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Barnperspektiv (praktik utifrån barnkonventionens artiklar)
 • Utvecklingspsykologi (bl.a. minnets funktioner)
 • Kommunikation
 • Rekommenderad metodik i utredningssamtal med barn
 • Högsta domstolens utsageanalys med centrala rättsfall på området (brottmål)
 • Interaktiv förhörsövning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Utmärkt. Bra innehåll, pedagogiskt framfört och intressant."
 • "Fick god inblick i hur polis och åklagare tänker kring barnförhör."
 • "Mycket bra föreläsare som gav konkreta råd med många bra praktiska exempel."
 • "Trevliga att lyssna till. Hade bra kunskap om ämnet"