Praktisk bodelning

Praktisk bodelning

Hur görs en bodelning i praktiken?

Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Denna kurs vänder sig speciellt till dig som nyligen har eller ska börja arbeta med frågor som rör den ekonomiska familjerätten. Du får grundläggande och uppdaterade kunskaper om bodelning och andra aspekter av den ekonomiska familjerätten samt en hel del handfasta tips och råd. En behandling av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar under äktenskap, efter äktenskapsskillnad och vid uppbrutna samboförhållande kommer att ske.

Utifrån relevant lagstiftning och praxis ges svar på frågor om egendomsordningen, jämkningsreglerna, vad som ska ingå vid en sambobodelning, övertagande av bostad samt mycket mera. Även reglerna för upprättande, tolkning och jämkning av äktenskapsförord samt några centrala frågor och regler i sambolagen kommer att behandlas.

Det finns även möjlighet att istället delta digitalt via Zoom. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Advokater och jurister som i sin yrkesverksamhet hanterar frågor om bodelningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Äktenskapsbalken
 • Vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder
 • Egendomsordningen
 • Giftorättsgods
 • Enskild egendom
 • Blandade fång
 • Surrogation
 • Pensionsrättigheter
 • Skulder
 • Äktenskapsförord
 • Upprättande
 • Tolkning
 • Jämkning
 • Allmänna bestämmelser om bodelning
 • Vad skall ingå i bodelningen
 • Jämkning av bodelning (12 kap. äktenskapsbalken)
 • Bostad och bohag
 • Lottläggning
 • Nyttjanderättsersättning
 • Särskilda frågor vid bodelning i samband med att ena maken avlider
 • Sambolagen
 • Vad är ett samboförhållande, hur upphör samboförhållandet
 • Vad ingår i en sambobodelning
 • Nyttjanderättsersättning
 • Övertagande av bostad
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Makars egendomsförhållanden, rådighetsinskränkning, dold samäganderätt
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Gåva mellan makar, vad ingår i en bodelning?, pensioner, vinstandelar, tantiem
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Bodelningens genomförande. "Om det krånglar", sambolagen
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Bodelning mellan sambor, övertagande av gemensam bostad, nyttjanderättsersättning, jämkning av bodelning, äktenskapsförord
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Fantastisk genomgång och väldigt praktiskt fokus vilket utlovades och levererades.”
 • ”Bra innehåll och duktig föreläsare. Fina lokaler och god fika. Totalt är jag jättenöjd!”
 • "Kursen var mycket lärorik och gav en del nya insikter och väckte tankar"
 • "Innehållsrikt, många bra exempel från praktiken, tydligt"
 • "Cecilia var uppenbart mycket kunnig och hade god förmåga att förklara pedagogiskt och engagerande."
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.