Kontakta oss

Bodelningsprocessen II – Bodelningsförrättare och klander i domstol

 Bodelningsprocessen II – Bodelningsförrättare och klander i domstol

Bodelningsprocessen II riktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Deltagaren får en grundläggande genomgång av hur processen inför bodelningsförrättare ska föras. Kursen tar även upp hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos bodelningsförrättaren, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen. Slutligen behandlas frågor om verkställighet av bodelningen.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en djupare förståelse för hur processen inför bodelningsförrättare kan föras. Kursen kommer särskilt ta upp hur man som ombud bör utforma sin talan för att nå framgång med sin huvudmans uppfattning. Och hur man som ombud på ett metodiskt sätt kan få  Bodelningsförrättaren att förstå och pröva talan utifrån den bakomliggande strategin.

 

 

 

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar!
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.