Kontakta oss

Bodelningsprocessen I – Äktenskapsskillnad och bodelning

Bodelningsprocessen I – Äktenskapsskillnad och bodelning

Bodelningsprocessen I riktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Under kursen ger vi en handfast genomgång av hur en bodelning går till, från ansökan om äktenskapsskillnad till ansökan om bodelningsförrättare.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man som ombud hanterar frågor som dyker upp vid en ansökan om äktenskapsskillnad, vad som är lämpligt att göra under betänketiden och möjligheterna till kvarsittningsrätt. Kursen kommer särskilt att behandla bodelning och gå igenom de grundläggande principerna. Även frågor om särskild talan i domstol och ansökan om bodelningsförrättare kommer att diskuteras.

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar!
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.