Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Bodelningsprocessen

Bodelningsprocessen

Bodelningsprocessen riktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Under kursen ger vi en handfast genomgång av hur en bodelning går till, från ansökan om äktenskapsskillnad till ansökan om bodelningsförrättare samt hur processen inför bodelningsförrättare ska föras. Kursen tar även upp hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos bodelningsförrättaren, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen. Slutligen behandlas frågor om verkställighet av bodelningen.

Kursen kommer även att behandla en bodelnings grundläggande principer. Hur man som ombud bör utforma sin talan för att nå framgång med sin huvudmans uppfattning och hur man som ombud på ett metodiskt sätt kan få bodelningsförrättaren att förstå och pröva talan utifrån den bakomliggande strategin. Även frågor om särskild talan i domstol och ansökan om bodelningsförrättare kommer att diskuteras.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man som ombud hanterar frågor som dyker upp vid en ansökan om äktenskapsskillnad, vad som är lämpligt att göra under betänketiden och möjligheterna till kvarsittningsrätt. Syftet är även att ge deltagarna en djupare förståelse för hur processen inför bodelningsförrättare kan föras.

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs