Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Fördjupande kurs om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa frågor och situationer som ombudet kan stöta på i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. Här behandlas även det internationella regelverket.

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister och övriga som behöver fördjupande kunskap om att driva mål om barn i allmän domstol.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Riskbedömningar i vårdnadsmål
 • Hur klarlägger man barnets vilja och vad har den för betydelse?
 • Utredningar
 • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
 • BBIC-utredningar
 • Egna utredningar
 • Barnbortföranden och Haagprocessen
 • Alternativa processlösningar
 • Samarbetssamtal
 • Medling
 • Förlikningsförhandlingar
 • Etikfrågor
 • Hur hanterar jag besvärliga klienter?
 • Hur hanterar jag olika typer av motpartsombud?
 • Hemvistfrågan
 • Verkställighetsförklaring
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • ”Intressanta diskussioner, fint med användbara tips.”
 • "Bra framfört, kunnig, god dialog och lyhördhet för frågeställningar".
 • ”Trevliga lokaler, bra ämnen och kunniga föreläsare.”
 • "Föreläsarna lyckades skapa en lättsam och inbjudande atmosfär utan att för den skull göra avkall på innehåll."
 • "Toppenbra"
 • "Jättebra för oss praktiker"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.