Hem

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnadsmålet från ax till limpa

Om att företräda klienter i mål gällande barn i allmän domstol. Kursen ger en praktisk orientering av processen från början till slut, med genomgång av det komplexa regelverket kring vårdnad, boende och umgänge. Föreläsarna tar upp olika exempel från verkligheten på hur de situationer som man ställas inför som ombud kan hanteras. Här berörs även de internationella moment som man kan stöta på i barnärenden.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Vad behöver jag ta reda på som ombud vid första klientkontakten?
 • Vilken slags talan ska väckas?
 • Om talan redan är väckt, vilka yrkanden ska jag själv framställa?
 • Rättsliga grunder
 • Vårdnadsbegreppet
 • Boende
 • Umgänge
 • Riskbedömning
 • Bevisning
 • Utredning
 • Processen
 • Förberedelse inför första inställelsen
 • Förberedelse inför huvudförhandling
 • Interimistiska yrkanden
 • Överenskommelser
 • Verkställighetsfrågor
 • Att överklaga eller inte överklaga, det är frågan
 • Internationella element
 • Barnbortföranden
 • Behörig domstol?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • ”Intressant innehåll och bra föredrag. Vi deltagare gavs också utrymme att påverka undervisningen och ställa frågor, vilket var positivt”
 • ”Bra material, möjlighet till goda diskussioner samt erfarna föreläsare”
 • ”Positiv med en kurs som är inriktad på hur processerna fungerar i praktiken”
 • "Väldigt bra. Lätt att hänga med, lätt att lyssna på samt väldigt givande"
 • "Kunniga och erfarna föreläsare med mycket kunskap att erbjuda"
 • "Att den var så inriktad på hur processerna fungerar i praktiken och att det var så högt i tak, alla kunde känna sig fria att komma till tals"
 • "Fick med mig mycket matnyttigt inför klientmötet"
 • "Kursen lyfte de absolut viktigaste delarna för att bli mer rustad i mitt eget juridiska arbete"

Anmälan till kurs

 • 3 december 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6