Kontakta oss

Arvskiftesprocessen II – Boutredningsman och klander i domstol

Arvskiftesprocessen II – Boutredningsman och klander i domstol

Arvskiftesprocessen I iktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Kursen kommer särskilt att handla om arvskifte och en genomgång av de grundläggande principerna kommer göras. Kursen tar även upp hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos boutredningsmannen, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen. Slutligen behandlas frågor om verkställighet.
 
Syftet med kursen är att deltagarna ska få en djupare förståelse för hur processen inför boutredningsman kan föras. Kursen kommer särskilt att handla om hur man som ombud bör lägga upp en talan för att nå framgång med sin huvudmans uppfattning. Boutredningsmannen ska förstå och pröva talan som ombudet tänkt.

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar!
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.