Kontakta oss

Arvskiftesprocessen I – Bouppteckning och boutredning

Arvskiftesprocessen I – Bouppteckning och boutredning

Arvskiftesprocessen I iktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Under kursen ger vi en handfast genomgång av hur en boutredning går till, från dödsfall till ansökan om boutredningsman. 

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man som ombud ska hantera frågor om bouppteckning, förvaltning av dödsbo och delgivning av testamente. Kursen kommer särskilt att handla om boutredning och en genomgång av de grundläggande principerna kommer att göras. Även frågor om särskild talan i domstol (såsom 7 kap. 4 § ärvdabalken) och ansökan om boutredningsman kommer att diskuteras.

 

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Kursen startar!
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.