Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Arvskiftesprocessen

Arvskiftesprocessen 

Arvskiftesprocessen riktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Under kursen ger vi en handfast genomgång av hur en boutredning går till, från dödsfall till ansökan om boutredningsman. Även en genomgång av arvskiftets grundläggande principer kommer att göras. Hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos boutredningsmannen, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen. Slutligen behandlas frågor om verkställighet.

Kursen kommer att handla om boutredning och en genomgång av de grundläggande principerna kommer att göras. Även frågor om särskild talan i domstol (såsom 7 kap. 4 § ärvdabalken) och ansökan om boutredningsman kommer att diskuteras. Kursen kommer även att handla om hur man som ombud bör lägga upp en talan för att nå framgång med sin huvudmans uppfattning. Boutredningsmannen ska förstå och pröva talan som ombudet tänkt.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man som ombud ska hantera frågor om bouppteckning, förvaltning av dödsbo och delgivning av testamente. Deltagarna ska även få en djupare förståelse för hur processen inför boutredningsman kan föras.

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Allmän info  Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 • Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
 • Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.