Skadestånd i immaterial- och konkurrensrätten

Skadestånd i immaterial- och konkurrensrätten

De senaste svenska och europeiska utvecklingslinjerna

Under de senaste åren har frågor om skadestånd vid immaterialrättsliga intrång eller konkurrensrättsliga överträdelser kommit att bli allt vanligare. Inom immaterialrätten har det ökade värdet av patent, varumärken och design lett till ett större antal skadeståndsprocesser. När det gäller konkurrensrätten har det blivit viktigt för privata aktörer att inte bara luta sig tillbaka mot konkurrensmyndigheterna, utan att själva ta tillvara sina rättigheter. Möjligheten att erhålla full ersättning för liden skada inom dessa områden har också ökat, inte minst genom den senaste europeiska rättsutvecklingen.

När den allmänna skadeståndsrätten, med sin gamla historia och tradition, möter förhållandevis ”nya” specialområden som immaterial- och konkurrensrätt uppstår intressanta och svåra problemställningar, bland annat rörande metoden för bestämmandet av skadeståndsskyldighet. Sådana metodfrågor kommer att beröras.

Inom ramen för kursen kommer den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis att behandlas ingående, bland annat det i april 2014 antagna EU-direktivet om skadestånd vid konkurrensöverträdelser samt Kommissionens riktlinjer om ansvar för konkurrensskada.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister, processförare och andra som i sitt yrke behöver aktuella kunskaper inom området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Beräkning av skadestånd i immaterialrätten. Skillnader mellan de olika immaterialrättsliga områdena (patent, varumärke, upphovsrätt och design). Underliggande principer för bestämmandet av skadeståndets storlek
 • Möjligheter att erhålla skadestånd vid överträdelser av marknadsföringslagen, till exempel vid produktefterbildning eller vilseledande reklam
 • Ersättning för konkurrensskada vid överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning i Sverige och EU. Vilka principer gäller?
 • Genomgång av det i april 2014 antagna europeiska direktivet om skadestånd vid konkurrensöverträdelser samt Kommissionens riktlinjer om ansvar för konkurrensskada
 • Genomgång av den senaste rättsutvecklingen i praxis vid svenska och europeiska domstolar och förändringar i svensk och europeisk lagstiftning
 • Förhållandet mellan allmänna skadeståndsrättsliga principer och skadeståndsfrågor i specialområden. Frågor om ersättning för ren förmögenhetsskada i kommersiella sammanhang. Vilka metodfrågor finns?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas