Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Kursen ger en introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen.

Under kursdagen diskuteras hur de europeiska källorna påverkar den svenska förvaltningsrättens metod och innehåll. Fokus ligger på europeiska förvaltningsrättsliga principer så som de kommer till uttryck EU-fördragen, EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen; principen om god förvaltning, förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel.

Dagen innehåller ett visst mått av egen aktivitet, i form av en gruppdiskussion.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den svenska europeiserade förvaltningen idag
 • Konstitutionella grunder för god förvaltning
 • Förvaltningsprocess som rättigheter
 • Institutionell och processuell autonomi
 • En integrerad europeisk förvaltning?
 • Direkt, indirekt och delad förvaltning
 • Principen om god förvaltning
 • Likabehandling
 • Legalitet
 • Förutsebarhet
 • Proportionalitet
 • Rätt till domstolsprövning
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Introduktion av kursen, ämnet materialet och presentation av kursdeltagarna
 • 09.15
  • Den svenska europeiserade förvaltningen idag – hur påverkas förvaltningens arbetssätt och källor?
 • 10.00
  • Konstitutionella grunder och begränsningar i förvaltningens maktutövning
  • EKMR
  • Rättighetsstadgan
  • RF
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Tillämpning av EU:s förvaltningsrätt i den svenska förvaltningen
  • Direkt, indirekt och delad förvaltning
  • Mot en integrerad förvaltning eller fortsatt institutionell och processuell autonomi?
 • 14.00
  • Närmare om EU:s förvaltningsrättsliga principer
  • God förvaltning
  • Berättigade förväntningar
  • Proportionalitet
 • 15.00
  • Fika och gruppövning
 • 15.30
  • Redovisning av gruppövning
 • 16.00
  • Avslutning och summering
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra och inspirerande, bra med konkreta exempel."
 • "Engagerande föreläsare och bra innehåll."
 • "Intressanta frågor med kunniga föreläsare."
 • "Väl insatta föreläsare som var lyhörda och intresserade av oss deltagare."
 • "Alltid bra kurser och atmosfär hos er. Bra service m.m."