Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen - dess utmaningar och möjligheter 

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och lagstiftningen som omgärdar den är ett komplext rättsområde. Många av de frågor som man ställs inför finns det sällan ett enkelt svar på och flera frågor blir sällan besvarade. Denna kurs är framtagen och anpassad för både de som utövar tillsynen och de som blir föremål för den.

Kursen innehåller en genomgång av såväl de materiella som processuella bestämmelserna som gäller inom området, med fokus på att göra kursdeltagaren medveten om de vanligaste fallgroparna och dess konsekvenser för parterna i ett ärende. 

Detta är en interaktiv kurs med konkreta exempel från verkliga fall. Tid kommer även att ges åt kursdeltagarnas medhavda frågeställningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister, konsulter, bygglovs- och tillsynshandläggare, byggnadsinspektörer, fastighetsägare, byggherrar och andra personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med frågor rörande PBL-tillsyn. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av PBL-tillsyn och som har förkunskap om plan-, lov- och byggprocessen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Regelverkets utformning
 • Vanliga misstag och dess konsekvenser: vad kan läkas och inte
 • Bevisbörda och beviskrav: är ansvaret och kraven strikta eller kan det variera?
 • När är egentligen beviskravet uppfyllt?
 • Är beslutet riktat mot rätt adressat?
 • När får tillsynsmyndigheten verkställa beslut och inte?
 • Vilka förutsättningar och hinder finns för verkställighet?
 • Genomgång av processuella frågor: vad är prövningsramen och vad har den för betydelse för både under- och överinstansen?
 • Vad händer när överinstansen inhiberar ett beslut eller meddelar interimistiska förordnanden?
 • Hur förhåller sig PBL-tillsynen med EU-rättsliga och straffrättsliga principer så som exempelvis förbudet mot dubbelbestraffning? Hur många chanser har tillsynsmyndigheten?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.