Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Risken att behöva hantera hot och våld förekommer i många branscher och yrkesroller där människor interagerar med varandra. Du som möter människor i deras känsliga livssituationer löper större risk att behöva möta och hantera konflikt, hot och våld i din yrkesroll.

Någon som är känslomässigt påverkad kan påvisa ett gränslöst beteende med stora känsloutfall. Du kan agera på ett sätt som förhindrar en destruktiv händelseutveckling, minskar våld, reducerar konflikt och ökar din förmåga till säkerhetsmedvetenhet. Vi går igenom hur din kropp reagerar och kopplar samman akuta stressreaktioner och mental förberedelse.

Detta är en grundläggande kurs i hur du i din yrkesroll ska agera före, under och efter situationer som innehåller hot och våld. Vi belyser även arbetsgivarens ansvar och vad arbetsmiljöverket har att säga om detta.

Före – Genom rätt vidtagna åtgärder kan du förebygga risken att bli utsatt. Du kan förbereda dig så att du på ett adekvat och framgångsrikt sätt kan hantera dessa situationer. Vi går igenom hur.

Under – När en hot/våldssituation uppstår hanterar du den genom ett mentalt- kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt. Vi går igenom metoden.

Efter – Vi belyser vikten av fungerande rutiner för incidentrapportering, utvärdering och stöd kopplat till dessa händelser.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment.

Målgrupp

Kursen är aktuell för alla yrkesgrupper. Kursen riktar sig dels till personer som redan idag hanterar utmanande möten och dels till personer som riskerar att utsättas för utmanande möten i sin yrkesroll.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hörnstenar för en ökad säkerhetsmedvetenhet
 • Akuta stressreaktioner vid hotfulla situationer
 • Mental förberedelse
 • Mentalt-, kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt
 • Konfliktreducerande principer
 • Att möta hot och våld
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledande teori kring säkerhetsmedvetenhet och riskanalys. Case kring hot, våld och konflikt.
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Teori kring hot, våld och konflikt. Akuta stressreaktioner. Mental förberedelse.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt. Konflikthantering. Att bemöta hot. Att hantera våld.
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Praktisk övning och diskussion
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Väldigt duktig föreläsare. Ingen annan hade gjort det bättre. Bra energi och kul att höra alla historier om erfarenheter"
 • "Lena Ljungdahl som föreläsare var mycket bra! Språket var tilltalande, hennes sätt att framföra sin föreläsning med energi och engagemang tilltalade mig mycket. Lena hade god kontakt med oss som deltagare. Intressanta ämnen"
 • "Mycket bra och duktig föreläsare. Jag lärde mig mycket och hade lätt för att lyssna på henne. Intressant"
 • "Riktigt riktigt bra föreläsare. Så tydlig och pratade högt. Hon gjorde det intressant så man ville bara höra mera. Och sån kunskap hon satt inne med! Fantastiskt att hon delade med sig av det"
 • "Fantastiskt engagemang, märks tydligt att hon gillar det hon gör och kan det mycket bra!"
 • "Bra, väckte intresset snabbt och bibehöll det genom att varva med berättelser från tidigare erfarenheter"