Idrottsvärldens juridik

Idrottsvärldens juridik

Kursen ger en inblick i organisatoriska, legala och hållbarhetsmässiga frågor inom sportbranschen. För att kunna förstå idrottsvärlden behöver man en förståelse för hur idrottsrörelsen är organiserad, hur organisationerna hänger ihop och är relaterade till varandra, styrs och ägs. Dessutom finns en mängd styrande regelverk som måste beaktas, och vid sidan av dessa blir de mjuka värdena mer och mer aktuella.

Kursen ger deltagarna en översikt över idrottsrörelsens organisation inom förbund, föreningar och internationella sammanslutningar. Även associationsrättsliga frågor som bolagisering, IdrottsAB och ”riskbolag” kommer att beröras.

Vidare kommer vi att behandla olika typer av ”standardavtal” som är vanligt förekommande i branschen, såsom övergångsavtal, förmedlaravtal och spelaravtal. I samband med detta blir det aktuellt att tala om de regler som finns för spelaragenter, föreningar och ersättningar som betalas och tas emot i samband med spelarövergångar m.m. Framförallt läggs fokus på de stora lagidrotterna, fotboll och i viss mån ishockey.

Arbetsrätten upptar stort utrymme inom idrottsjurdiken, och vi kommer därför att behandla de regler som möjliggör en utbredd användning av visstidsanställningar och hantera spelare och idrottsutövare som en överlåtbar tillgång. Fler och fler idrottare söker också möjlighet att bolagisera sin verksamhet och utövning, vilket vi tittar lite närmare på.

I samhället i stort ges mer och mer uppmärksamhet till hållbarhetsfrågorna. Här kommer vi att beröra hur man kan framtidssäkra idrottsverksamheten genom att arbeta med hållbarhet t.ex. när det gäller ekonomi, jämställdhet, regelverk och fair play.

Vi kommer också att på ett mer allmänt plan gå igenom de regler som gäller för idrottens straffprocess.

Målgrupp

Verksamma inom idrottsbranschen och andra verksamheter med koppling till idrottsbranschen, t.ex. jurister, konsulter, anställda inom föreningslivet, idrottsförbund och kommunala verksamheter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Översikt över idrottens organisation och associationsrättsliga frågor.
 • Idrottens arbetsrätt anställnings- och konsultavtal, kollektivavtal
 • Idrottens avtal – hur ser de ut?
 • Hållbarhet inom idrottsvärlden jämställdhet, ekonomi, regelefterlevnad
 • Idrottsprocess, disciplinärenden
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.