Hot, våld och utmanande samtal

Hot, våld och utmanande samtal

Risken att behöva hantera konflikter, hot och våld förekommer i många branscher och yrkesroller där människor interagerar med varandra. Du kan agera på ett sätt som förhindrar en destruktiv händelseutveckling, minskar våld, reducerar konflikt och ökar din egen förmåga till ett säkert agerande.

Individens förmåga att motverka och hantera situationer av hot, våld och konflikt påverkar den egna arbetstillvaron och uthålligheten i yrkesutövningen men även för kollegor, hela verksamheten samt andra inblandade.

Kursen innefattar grundläggande teori om hot, våld och konflikt samt metoder för hur man ska kunna undvika- och i värsta fall hantera dessa situationer. Vad KAN du göra? Vad FÅR du göra? Och vad BÖR du göra? Kursdeltagarna får förutsättningar för att genomföra egna riskanalyser samt förståelse för våldsdynamik och sina egna stressreaktioner. 

Vi går igenom hur kropp och hjärna reagerar på hot och vad man kan göra för att inte bli handlingsförlamad. Kursen lär ut en metod för att hantera hot- och våldssituationer genom ett adekvat mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt. Kursen belyser de konfliktreducerande verktyg som finns samt hur och när de får och kan användas.

Efter kursen vet deltagarna vilka åtgärder som kan vidtas innan, under och efter ett utmanande möte för att minimera konsekvenserna av det. Målet är att öka säkerheten och känslan av trygghet i sin yrkesutövning.

Målgrupp

Kursen är aktuell för alla yrkesgrupper. Kursen riktar sig dels till personer som redan idag hanterar utmanande möten och dels till personer som riskerar att utsättas för utmanande möten i sin yrkesroll.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • • Säkerhetsmedvetenhet och säkerhetskultur
 • • Akuta stressreaktioner och mental förberedelse
 • • Mentalt-, kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt
 • • Konfliktreducerande principer
 • • Verktyg för hantering av hot- och våldssituationer
 • • Metod för genomförande av utmanande samtal
 • • Att möta hot och våld
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Teori kring hot och våld
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Risk- och sårbarhetsanalys
 • 12.00
  • Lunch
 • 12.45
  • Hantering av hot och våld- före, under och efter
 • 14.00
  • Fika
 • 14.30
  • Konfliktkunskap och konfliktreducerande principer
 • 15.30
  • Metod för att planera och genomföra utmanande samtal
  • Praktisk övning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs