Betaltjänstlagen och elektroniska pengar – Webbinarium

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar – Webbinarium

Under denna kurs gör vi nedslag i olika delar av betaltjänstregelverket och diskuterar vilka krav som ställs på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och konsumentskydd. Delar i de regler som har fastställts av Europakommissionen samt Europiska Banktillsynsmyndighetens (EBA) riktlinjer kommer att behandlas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som i sitt yrke behöver kunskaper av betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Överblick över regelkartan, och tips för tolkningshjälp
 • Krav på betaltjänstleverantörer
 • Konsumentskydd
Tid Innehåll
 • 13.00
  • Intro - Vad är en betaltjänst
  • Var hittar vi reglerna och tolkningshjälp
 • 13.40
  • Näringsrättsliga regler - krav för tillstånd
 • 14.20
  • Paus, inkl tid för frågor
 • 14.40
  • Delegerade akter, särskilt om stark autentisering och säker kommunikation
 • 15.20
  • Paus, inkl tid för frågor
 • 15.40
  • Konsumentskydd
 • 16.20
  • Paus, inkl tid för frågor
 • 16.30
  • Avslutning inkl tid för frågor
Deltagarna tycker
 • Kunnig och väl förberedd föreläsare. Hans erfarenhet från området gav extra tyngd till presentationen.
 • Alltid uppskattat med föreläsare som är tillräckligt påläst och säker på sin egen erfarenhet att de vågar fråga publiken. Öppnar för bra samtal och diskussioner.
 • Hög detaljgrad och väl strukturerat. Många svar på svåra praktiska frågor men samtidigt pedagogiskt.