Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll – hur kan Compliance bidra?

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll – hur kan Compliance bidra?

Idag etableras Compliancefunktioner i många företag, inte bara sådana som driver finansiell verksamhet. Men vad är Compliance? Förstår styrelsen, VD och andra anställda hur funktionen arbetar? Är funktionen effektiv?

Seminariet ger styrelsen en genomgång av de krav som ställs på styrelsen när det gäller att dels förstå risker som verksamheten är förenad med, dels hantera dessa risker. Compliancefunktionen identifierar och värderar de risker som ligger i att verksamheten inte är lyhörd för kunders, allmänhetens och Finansinspektionens förväntningar vilket kan påverka förtroendet för verksamheten. Hur kan styrelsen få en bra dialog med Compliancefunktionen? Vilka krav ska styrelsen ställa på Compliance för att få rätt och relevant information? Vilka ansvarsområden bör Compliance fokusera på? Hur och med vad ska Compliancefunktionen arbeta? Hur kan Compliancefunktionen organiseras?

Seminariet syftar till att ge styrelsen en bättre förståelse för Compliancefunktionen, hur styrelsen kan använda Compliancefunktionen för att bättre förstå och hantera risker i verksamheten och hur Compliance kan bidra till en sund och lönsam affärsverksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och handläggare vid Försäkringskassan, arbetslöshetskassor, Skatteverket och andra berörda myndigheter samt till advokater, skatteexperter och HR ansvariga på större företag, som kommer i beröring med området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Samordningsförordningarnas kontext
 • De generella principerna i det nya förordningssystemet
 • Samspelet mellan förordning 883/04 och förordning 492/2011
 • Unionsmedborgarskapets inverkan på EU:s socialförsäkringsmodell
 • Uppehållsrättens implikationer på socialförsäkringens område
 • Ny rättspraxis på området
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas