Hem

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU.

Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Lagens uppbyggnad och innehåll
 • Vad omfattas av lagen och vad är undantaget?
 • Särskilt viktiga definitioner
 • Principer för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden – öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande, innovationspartnerskap m.m.
 • Upphandlingar som inte omfattas av direktivet – förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling
 • Grunderna om ramavtal
 • Tekniska specifikationer, lagens begrepp för kravspecifikationen
 • Annonsering, tidsfrister och kommunikation
 • Grunderna i leverantörskvalificering – uteslutning, kontroll av leverantörens lämplighet och kvalificering av deltagare
 • Utvärdering och tilldelning av kontrakt
 • Avtalsspärr och tilldelningsbeslut
 • Miljöhänsyn och sociala hänsyn
 • Rättsmedel – överprövning av upphandling, överprövning av avtals giltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Dagen avslutas
 • "Johan är en mycket bra föreläsare, han framstod som väldigt kunnig och fick igång en bra dialog bland deltagarna"
 • "Fantastiskt bra! Pedagogisk framställning, klart och tydligt, väl genomtänkt, relevant, bra svar på alla frågor, utmärkt på alla sätt. Hann igenom hela utbildningsmaterialet"
 • "Kursen var relevant, hade en bra översikt och gav mig det jag behöver. Bra övningar, mycket bra kursledare. Allt var toppen!"
 • "Föreläsaren höll en högkvalité och en seriös ansats till ett ämne som är tungt och svårt. Kursen var väl investerad tid där jag fick mycket matnyttig info på kort tid. Jag kommer absolut ha nytta av kursen i mitt arbete"

Anmälan till kurs

 • 3 oktober 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Introduktion till LOU och offentlig upphandling

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 200 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer utan tidigare erfarenhet av offentlig upphandling eller personer som vill uppdatera tidigare kunskaper. Kursen riktar sig exempelvis till jurister, advokater, bolagsjurister, inköpare, upphandlare, beställare, kravställare och beslutsfattare inom offentlig sektor.

Läs även om

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

Att optimera sitt avtalsskrivande