Informationskrav för marknadsföring online

Informationskrav för marknadsföring online

Dagens marknadsföring online ställer höga krav på avsändaren och det finns ett brett spektrum av lagar och regler som gäller. Införandet av EU:s s.k. ”Omnibus”-direktiv medför ytterligare ändringar. Kraven på dig som marknadsför ökar ständigt. Kursen tar ett helhetsgrepp på de informationskrav som gäller för digital marknadsföring och inkluderar marknadsrätt, personrätt, immaterialrätt  och integritetsaspekter och syftar till att ge en vägledning för praktisk marknadsföring mot bakgrund av gällande rätt genom att ta sikte på ett urval av de viktigaste informationskrav som åligger marknadsförare.

Målgrupp

Målgruppen är marknadschefer, bolagsjurister och andra som ansvarar för företags digitala marknadsföring.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • GDPR för marknadsförare
 • Google Analytics och andra webbverktyg
 • Hantering av cookies
 • Direktadresserad reklam
 • Prismarknadsföring – vad gäller för prisjämförelser?
 • Upphovsrätt vid användning av bilder och musik
 • Influencer marketing – reklammarkering
 • Influencer marketing – aspekter på avtalsskrivande
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas