Hem

Franchiserätt

Franchising har med tiden vuxit i betydelse. Ett stort antal svenska och europeiska företag har idag tagit till sig franchisemodellen för sin verksamhet. Franchising har dock sina rötter i USA och amerikanska varumärken spelar fortfarande en betydande roll på den internationella franchisescenen.

Den rättsliga regleringen av franchising är komplex. Inom ramen för kursen behandlas denna reglering ingående.

En central position har givetvis franchiseavtalet, som ligger till grund för franchiseförhållandet. Avtalets utformning kan styras av en rad faktorer, bl.a. vad det är för sorts franchiseförhållande, vilken bransch franchisenätet är verksamt i, parternas styrkeförhållande och vilka immateriella rättigheter (och know how) som upplåts. På grund av att franchiserelationer normalt varar under en ganska lång tid är det viktigt att hitta fram till balanserade och långsiktiga avtal.

Vid sidan av avtalet får en rad skilda lagar effekt i franchiseförhållanden. Det rör sig dels om den särreglering som finns i den franchiserättsliga Upplysningslagen och de speciella konkurrensregler som tar sikte på franchising (som en form av "vertikalt avtal"), dels om övrig relevant lagstiftning, som t.ex. avtalslagen och immaterial- samt marknadsrättslig lagstiftning. Det är denna lagstiftning som mot bakgrund av avtalet ger franchiserätten sin särskilda karaktär.

Franchiserelationer har genom åren prövats i praxis, inte bara i USA, utan även i EU och Sverige. Genom att studera denna praxis ges intressanta exempel på de problem som kan uppkomma (och bör förebyggas) i franchiserätten.

Under kursen behandlas såväl franchiseavtalets utformning som den rättsliga omgivning, i form av lagar och rättsfall, som avtalet befinner sig i. Även franchiseavtalets ekonomiska kontext behandlas med hjälp av olika praktiska exempel.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad finns det för olika typer av franchiseavtal?
 • Hur ser franchiseavtal ut?
 • Vad ska tänkas på vid förhandling och utformning av franchiseavtal?
 • Vilka problem bör förebyggas i franchiseförhållanden?
 • Hur ser franchiseavtalets rättsliga omgivning ut?
 • Vilka ekonomiska fördelar har franchisemodellen?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, övriga jurister, franchisetagare samt andra som behöver utökad kunskap om franchiserätt.