Hem

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka moment som ingår och visa på några exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken.

Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner. För att ge en ökad förståelse för regelverket och dess praktiska tillämpning blandas föreläsningsmoment löpande med övningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Upphandlingsprocessen
 • Förfrågningsunderlagets struktur och utformning – genomgång av krav på leverantören, kravspecifikation (krav på varan/tjänsten/entreprenaden), tilldelningskriterier och avtal
 • Metoder för utformning av krav – så ställs krav på leverantören och krav på upphandlingsföremålet
 • Avtalsvillkorens funktion som krav, under upphandlingen och vid avtalstiden
 • Förutsättningarna för att genomföra förhandlat förfarande
 • Utvärdering, tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller
 • Ramavtal – fördjupning. Olika modeller av ramavtal och avrop
 • Dynamiska inköpssystem
 • Regler om ändring och avslutande av kontrakt.
 • Uppdelning av kontrakt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Dagen avslutas
 • "Johan är mycket bra, engagerad och intresseväckande. Ett svårt område som blev roligt tack vare honom"
 • "Oerhört kompetent och duktig föreläsare"
 • "Kursen hade ett uppdaterat material och ett bra upplägg. Fantastisk föreläsare!"

Anmälan till kurs

 • 4 oktober 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 200 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Alla som har grundläggande kunskaper i offentlig upphandling och kommer i kontakt med offentlig upphandling. Kursen riktar sig exempelvis till jurister, advokater, bolagsjurister, inköpare, upphandlare, beställare, kravställare och beslutsfattare inom offentlig sektor

Läs även om

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

Att optimera sitt avtalsskrivande