Hem

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken

Entreprenadjuridiken har sedan länge en stark tradition med väl etablerade allmänna bestämmelser och försäkringslösningar. Dessa kommer till uttryck i de standardavtal som används, främst AB 04.

De dispositiva reglerna inom entreprenadrätten är komplexa och i många fall svåra att applicera i de praktiska byggprojekten.

Under dagen kommer vi att följa en entreprenad i dess olika stadier från projektering över upphandling till genomförande och slutbesiktning. Vi analyserar de olika ansvarsreglerna och vilka försäkringslösningar som finns.

I kursavgiften ingår följande allmänna bestämmelser och standardavtal: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret 14.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Konsultansvar
 • Ansvar för handlingar
 • Konsultansvarförsäkring
 • Fel m.m.
 • Dröjsmål
 • Felansvar och de nya garantireglerna
 • Skada på entreprenaden
 • Skada på motpartens arbete
 • Andra skador t.ex. befintlig egendom
 • Skador i omgivningen, miljöskador
 • Hoppande regresser
 • Grov vårdslöshet i rättspraxis
 • Entreprenadförsäkringar enligt den nya basomfattningen
 • Ansvarsförsäkring
 • Allriskförsäkringar
 • Ansvar för byggmaterial
 • Åtkomstansvar
 • Något om konsumententreprenader
 • Några frågeställningar
 • Entreprenörens ansvar enligt allmänna kontraktsrättsliga principer
 • Felansvar för entreprenörer och byggkonsulter
 • Skada på entreprenaden under entreprenadtiden
 • Skador på beställarens egendom
 • Miljöskador och andra utomkontraktuella förhållanden
 • Ansvar för byggmateriel i de olika leden 
 • Fördelning av ansvar och risker
 • Avtal om vem som skall bära viss ansvarsrisk
 • Beställarens och entreprenörens ansvarsbegränsningar
 • Grov vårdslöshet, tolkning av begreppet och dess användning
 • Försäkringar i standardavtal och deras omfattning
 • AB 04 / ABT 06
 • Försäkringens omfattning
 • ABM 07
 • Rättspraxis från senare år om entreprenörers och konsulters ansvar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • ”Utmärkt. Kunnigt, pedagogiskt och illustrerat med bra exempel.”
 • ”Väldigt bra! Mycket intressant och engagerat.”
 • ”Medryckande. Gott humör.”
 • ”Fantastiskt, bra pedagogik, kunskap förmedlat på ett bra och otroligt underhållande sätt”
 • ”Båda var väldigt bra och intressanta men också lyhörda inför deltagarnas önskemål.”
 • ”Mycket bra föreläsare, inspirerande och kunniga”
 • ”Väldigt insatta och mycket bra på att förklara frågetecken när sådana väl uppkom. Därtill naturligtvis synnerligen kunniga.”
 • ”Mycket bra! De föredrog på ett sätt som gjorde det både intressant, givande och roligt.”
 • "Mycket bra att frågor från praktiken lyftes och återknöts till entreprenadavtalen."

Föreläsare

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, upphandlare och försäkringsförmedlare som har behov av en genomgång av den senaste utvecklingen inom området.

Läs även om

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

ÄTA-arbeten

Tvistemål special – civilrättslig nyhetsdag

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder