Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken

Entreprenadjuridiken har sedan länge en stark tradition med väl etablerade allmänna bestämmelser och försäkringslösningar. Dessa kommer till uttryck i de standardavtal som används, främst AB 04.

De dispositiva reglerna inom entreprenadrätten är komplexa och i många fall svåra att applicera i de praktiska byggprojekten.

Under dagen kommer vi att följa en entreprenad i dess olika stadier från projektering över upphandling till genomförande och slutbesiktning. Vi analyserar de olika ansvarsreglerna och vilka försäkringslösningar som finns.

I kursavgiften ingår följande allmänna bestämmelser och standardavtal: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret 14.

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, upphandlare och försäkringsförmedlare som har behov av en genomgång av den senaste utvecklingen inom området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Konsultansvar
 • Ansvar för handlingar
 • Konsultansvarförsäkring
 • Fel m.m.
 • Dröjsmål
 • Felansvar och de nya garantireglerna
 • Skada på entreprenaden
 • Skada på motpartens arbete
 • Andra skador t.ex. befintlig egendom
 • Skador i omgivningen, miljöskador
 • Hoppande regresser
 • Grov vårdslöshet i rättspraxis
 • Entreprenadförsäkringar enligt den nya basomfattningen
 • Ansvarsförsäkring
 • Allriskförsäkringar
 • Ansvar för byggmaterial
 • Åtkomstansvar
 • Något om konsumententreprenader
 • Några frågeställningar
 • Entreprenörens ansvar enligt allmänna kontraktsrättsliga principer
 • Felansvar för entreprenörer och byggkonsulter
 • Skada på entreprenaden under entreprenadtiden
 • Skador på beställarens egendom
 • Miljöskador och andra utomkontraktuella förhållanden
 • Ansvar för byggmateriel i de olika leden 
 • Fördelning av ansvar och risker
 • Avtal om vem som skall bära viss ansvarsrisk
 • Beställarens och entreprenörens ansvarsbegränsningar
 • Grov vårdslöshet, tolkning av begreppet och dess användning
 • Försäkringar i standardavtal och deras omfattning
 • AB 04 / ABT 06
 • Försäkringens omfattning
 • ABM 07
 • Rättspraxis från senare år om entreprenörers och konsulters ansvar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Utmärkt. Kunnigt, pedagogiskt och illustrerat med bra exempel.”
 • ”Väldigt bra! Mycket intressant och engagerat.”
 • ”Medryckande. Gott humör.”
 • ”Fantastiskt, bra pedagogik, kunskap förmedlat på ett bra och otroligt underhållande sätt”
 • ”Båda var väldigt bra och intressanta men också lyhörda inför deltagarnas önskemål.”
 • ”Mycket bra föreläsare, inspirerande och kunniga”
 • ”Väldigt insatta och mycket bra på att förklara frågetecken när sådana väl uppkom. Därtill naturligtvis synnerligen kunniga.”
 • ”Mycket bra! De föredrog på ett sätt som gjorde det både intressant, givande och roligt.”
 • "Mycket bra att frågor från praktiken lyftes och återknöts till entreprenadavtalen."