Avtalsfrågor i offentlig upphandling – Webbinarium

Avtalsfrågor i offentlig upphandling – Webbinarium

Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket för även med sig ett antal avtalrättsliga frågeställningar. Syftet med kursen är att behandla de olika typer av avtalsrättsliga frågor som uppstår i samband med en offentlig upphandling. Kursens olika delar presenteras tillsammans med praktiska exempel och relevant praxis från såväl svenska domstolar som EU-domstolen.

Målgrupp

Kursen passar för jurister och ekonomer som arbetar med det upphandlingsrättsliga regelverket och som behöver kunskap om de avtalsrättsliga bestämmelserna i den offentliga upphandlingen. Nyttan av kursen är att den behandlar upphandlingsbestämmelserna ur en annan vinkel än traditionella kurser om offentlig upphandling. Deltagarna kommer att ha nytta av vunnen kunskap vid såväl förhandlingar om offentliga kontrakt som vid hanteringen av själva de tecknade kontrakten.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förutsättningarna för förhandlingar före, under och efter upphandlingen
 • Avtalsvillkoren som krav och särskilda kontraktsvillkor
 • Tak- och golvpriser
 • Upphandlingskontraktet
 • Ändringar i befintliga kontrakt och optioner
 • Byte av leverantör
 • Förlängning av kontrakt
 • Att avsluta offentliga kontrakt
 • Olagliga direktupphandlade kontrakt
 • Att överpröva giltigheten av kontrakt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Webbinariet startar
 • 12.30
  • Avslut

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.