Att optimera sitt avtalsskrivande

Att optimera sitt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning.

En kommersiell avtalsrelation är förknippad med risker av olika slag. Inte sällan visar de sig först när det är för sent; avtalet är redan undertecknat och har kanske till och med hunnit bli föremål för tvist.

Den här kursen om avtal – som till stor del är baserad på lärdomar och erfarenheter från avtalsrelationer som hamnat i rätten – har två syften. För det första att öka förståelsen för hur man tidigt kan identifiera de viktigaste riskerna i ett avtal. För det andra att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera riskerna redan vid avtalsskrivningen.

 

 

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, upphandlare och andra som arbetar med att skriva och granska avtal.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • En kartläggning av de viktigaste riskerna att ha i åtanke när man skriver avtal
 • Risker kopplade till avtalsbindningsfasen (ogiltighetsfrågor, behörighetsfrågor, otydligheter m.m.)
 • Risker kopplade till huvudprestationerna (fel, dröjsmål, utebliven betalning, otillräckliga påföljder m.m.)
 • Risker kopplade till sidoåtaganden (sekretessåtaganden, konkurrensklausuler, klausuler om förhandlingsexklusivitet m.m.)
 • Risker kopplade till att avtalsinnehållet kan behöva ändras (omförhandlingsklausuler, uppsägningsklasuler m.m.)
 • Risker kopplade till tvistlösningsfasen (skiljeklausuler och andra tvistlösningsklausuler)
 • En genomgång av de verktyg som står till bud för att hantera riskerna vid avtalsskrivningen
 • Påföljder
 • Garantier
 • Friskrivningar
 • Frister
 • Ansvarsbegränsningar/beloppsbegränsningar
 • Försäkringar
 • Vitesklausuler
 • Olika slags s.k. ”boiler plate-klausuler”
 • Tvistlösningsklausuler
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Bra med två föreläsare som kompletterar varandra, blir mer levande och engagerande"
 • "Kursen överträffade mina förväntningar och jag känner att jag både lärde mig mycket och blev inspirerad"
 • ”Detta var en av de absolut bästa kurser jag gått. När jag gick därifrån kändes det verkligen som att det var en väl investerad dag. Det var trevlig stämning, vilket till stor del var kursledarnas och kursvärdinnans förtjänst!”
 • ”Förträffligt upplägg och disposition. Bra nivå på materialet och kursen höll en röd tråd genom hela dagen. Skicklig variation mellan teori och praktiska exempel”
 • "Ett mycket bra och tydligt upplägg, där man lätt kunde följa den röda tråden genom kursen. Kärnfullt"
 • ”En oerhört bra kurs som lever upp till sitt namn. Det överträffade klart mina förväntningar sett till material, men också vad gäller föreläsarna. Utbildningen går stegvis igenom den process som en jurist bör genomgå i sitt avtalsskrivande”
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.