Att optimera sitt avtalsskrivande

Att optimera sitt avtalsskrivande

Ett avtal trycktestas på riktigt först sedan det uppstått någon form av oenighet mellan parterna. Och då finns det vissa frågetyper som återkommande tenderar att hamna i fokus. Det handlar om såväl generella avtalstolkningsfrågor som mer specifika frågor kopplade till vissa typer av bestämmelser.

Genom att redan vid avtalsingåendet vara medveten om de frågeställningar som kan dyka upp om avtalet skulle bli föremål för tvist kan man minska risken för att avtalet leder till ett annat resultat än vad man tänkt sig. Den här kursen om avtal och avtalsrätt – som till stor del bygger på rättsfall där olika slags avtal stått i fokus – syftar till att öka den medvetenheten. Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen.

Under kursdagen ges en kartläggning av de vanligare riskerna under ett avtals olika ”faser” och som många gånger leder till tvist:

Avtalsbindningsfasen

 • Risk för ogiltighet eller uteblivet avtal
 • Risk för oväntat avtalsinnehåll
   

Tillämpningsfasen

 • Risk för ändrat avtalsinnehåll
 • Risk för dröjsmål eller fel i huvudprestationen
 • Risk för brott mot sidoåtaganden
 • Risk för att avtalsinnehållet måste omförhandlas under resans gång
   

Tvistlösningsfasen

 • Risk för att förutsättningar för optimal tvistlösning saknas
   

Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen. Under kursen genomgås de verktyg som står till buds – ur såväl köparens som säljarens perspektiv – för att hantera riskerna redan vid avtalsskrivningen.

Det finns även möjlighet att istället delta digitalt via Zoom. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, upphandlare och andra som arbetar med att skriva och granska avtal.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Frister
 • Friskrivningar
 • Beloppsbegränsningar
 • Påföljder
 • Garantier
 • Vitesåtaganden
 • Säkerhetsåtaganden
 • Försäkringar
 • Skiljeklausuler och andra tvistlösningsklausuler
 • Checklistor för de olika faserna
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.