AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten

Denna endagskurs fokuserar på Artificiell Intelligens och affärsjuridik och beskriver hur AI kan användas för att underlätta olika arbetsprocesser i verksamheten. Kursen vänder sig till jurister och advokater som är intresserade av AI och funderar på att förändra den egna verksamheten med att applicera AI, men även jurister som idag arbetar i organisationer där AI redan finns.

Kursen inleds med introduktion till AI med fokus på AI-tekniker och tillämpningsområden. Nyttor och hot lyfts fram samt risker, etik och hållbar utveckling. Denna kursdel lyfter även idéer kring användandet av AI i verksamheter.

Kursens andra del applicerar tankar kring AI på juristbranschen och vi diskuterar effekter på affärsmodeller, organisationer och konkurrensutveckling. Vi går igenom tänkbara förändringar i arbetsuppgifter där yrkesroll och professionsidentitet för jurister förändras som en konsekvens av ökat AI och digitalisering i stort.

Kursen avslutas med gemensam sammanfattning och reflektion kring framtiden, branschen, den egna verksamheten och AI.

Målgrupp

Jurister och advokater som är intresserade av AI generellt, men även de som funderar på eller redan har inkorporerat AI i den egna verksamheten.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion av begreppet AI
 • AI – nyttor och möjligheter
 • AI – problem och risker
 • AI – dess teknikområden och applikationer
 • Digitalisering och marknaden för affärsjuridik
 • Branschens affärsmodeller och dess påverkan av digitalisering och AI
 • Klientperspektivet
 • Advokatbyrån och AI integration
 • AI ur ett framtidsperspektiv
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till begreppet Artificiell intelligens. Grundläggande genomgång av dess teknikområden och applikationer
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning, Artificiell intelligens, dess teknikområden och applikationer
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Digitalisering och marknaden för affärsjuridik
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning, digitalisering och marknaden för affärsjuridik
 • 16.30
  • Kursen avslutas