Att förhöra – en handledning i förhörsteknik

Att förhöra – en handledning i förhörsteknik

Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga. Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundranden av nötande i riktiga rättegångar. Under kursen får den praktiskt verksamme rättegångsjuristen lära sig dessa metoder. Exempel från aktuella rättegångar tas upp under kursdagen. 

Kursen startar med att kortfattat redogöra för de rättsregler om förhör som finns i rättegångsbalken –  exempelvis stoppregeln i RB 43:10 som gäller i tvistemål, men inte brottmål. Det är av stor vikt att förhören i tingsrätten är uttömmande och då är det mycket viktigt att känna till var gränserna går för när man får avbryta ett förhör, vikten av att upprätthålla förbudet mot ledande frågor och vikten av att känna till hur förhörsledarna tänker.

Kursens senare del går över till att från ett utpräglat praktiskt perspektiv redogöra för hur man gör som förhörsledare för att hålla ett bra huvudförhör och ett bra motförhör. Allt illustrerat med konkreta praktiska exempel från riktiga, huvudsakligen svenska, rättegångar.

Kursen avslutas sedan med en genomgång om hur man håller bra motförhör med experter.

Kursen bygger på läroboken Att förhöra ett vittne - en handbok i förhörsteknik som kom ut för första gången 1996 och som nu är i dess fjärde upplaga. Boken som lär ut förhörsteknik för förhörsledare från ett praktiskt perspektiv är den första och enda svenska läroboken i förhörsteknik som är skriven från detta perspektiv. Den senaste upplagan av boken ingår som kursmaterial.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister men även andra som i sin yrkesutövning har användning av förhörsteknik.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättsregler om förhörsteknik
 • Konsten att hålla ett bra huvudförhör (att maximera vittnets trovärdighet)
 • Konsten att hålla ett bra motförhör (att minimera vittnets trovärdighet)
 • Konsten att korsförhöra en expert.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.