Hem

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas för ”rättshaveristiskt beteende”.

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

I kursmaterialet ingår boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma”, som föreläsaren har författat med annan.

 

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi
 • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
 • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
 • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
 • Att bli anmäld – vad händer sedan?
 • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
 • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas
 • "Suveränt duktig och inspirerande talare!"
 • "Fantastiskt bra och engagerande!"
 • "Mycket bra, lättsam framställning av ett ganska tungt ämne"
 • "En mycket bra anordnad dag, både angående servicen och föreläsaren."
 • "Informativt, lärorikt, förmedlades på ett mycket bra och intresseväckande sätt!"
 • "Mkt bra föreläsare! Trevlig lokal och lyxigt med vältilltagen frukost och fika."
 • "Kunnig föreläsare med inslag av humor, bra frukost och fika. Mycket bra service och ordning gällande lokal, kursintyg, upplägg mm"

Anmälan till kurs

 • 16 oktober 2019

  Kl 09.30-16.00

 • Att bemöta rättshaveristiskt beteende

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 200 kr inklusive frukost, lunch, fika, bok och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  5,5

 • 6 februari 2020

  Kl 09.30-16.00

 • Att bemöta rättshaveristiskt beteende

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 400 kr inklusive frukost, lunch, fika, bok och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  5,5

 • 23 april 2020

  Kl 09.30-16.00

 • Att bemöta rättshaveristiskt beteende

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 400 kr inklusive frukost, lunch, fika, bok och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  5,5