Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas för ”rättshaveristiskt beteende”.

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och vad som orsakar att en individ framstår som en rättshaverist. Kursen ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv. Med Coronakrisen i åtanke kommer även frågan om hur en samhällskris påverkar rättshaveristens beteende att behandlas.

I kursmaterialet ingår boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma”, som föreläsaren har författat med annan.

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi
 • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
 • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
 • Rättshaveristiskt beteende och Coronakrisen. Hur påverkas beteendet av en samhällskris?
 • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
 • Att bli anmäld – vad händer sedan?
 • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
 • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Suveränt duktig och inspirerande talare!"
 • "Klok, trevlig, rolig och påläst!!"
 • "Hög igenkänningsfaktor!"
 • "Det bästa jag hört på många år. Otroligt strukturerat, konkret, matnyttigt, användbart"
 • "Kunnig föreläsare med inslag av humor, bra frukost och fika. Mycket bra service och ordning gällande lokal, kursintyg, upplägg mm"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.