Kontakta oss

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas för ”rättshaveristiskt beteende”.

Hur kan ett rättshaveristiskt beteende yttra sig på en arbetsplats och vad kan orsaka att en individ framstår som en rättshaverist? Kursen ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Med pandemier och andra omvälvande händelser i åtanke kommer även frågan om hur en samhällskris påverkar rättshaveristens beteende att behandlas.

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi
 • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
 • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
 • Hur påverkas beteendet av en samhällskris?
 • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
 • Att bli anmäld – vad händer sedan?
 • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
 • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Suveränt duktig och inspirerande talare!"
 • "Klok, trevlig, rolig och påläst!!"
 • "Hög igenkänningsfaktor!"
 • "Det bästa jag hört på många år. Otroligt strukturerat, konkret, matnyttigt, användbart"
 • "Kunnig föreläsare med inslag av humor, bra frukost och fika. Mycket bra service och ordning gällande lokal, upplägg mm"
 • "Fick flera verktyg, både till mig själv och att dela med mig av samt kunskap och reflektion. Mycket bra!"
 • "Jag hade hört mycket gott om utbildning och Jacob, så förväntningarna var höga och jag var väldigt nöjd."
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.