Hem

Svåra uppsägningar i privat sektor

Svåra uppsägningar i privat sektor

En anställning kan avbrytas på olika sätt. Det enklaste är när den anställde säger upp sig själv. Men hur ska en anställning avslutas på ett korrekt sätt från arbetsgivarens sida?

Vi kommer att gå igenom regelverket kring uppsägningar av personliga skäl, avsked och arbetsbrist tillsammans med en redovisning av rättsfall och praktiska exempel. Du lär dig använda lämpliga checklistor, varningar samt planer för att få den anställde "att vidta rättelse". 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Grunderna i LAS och MBL
 • Lojalitetsplikten
 • Arbetsbrist
 • Sjukdom – uppsägningsgrund?
 • Samarbetsproblem
 • Avsked
 • Alternativ till uppsägning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Målgrupp

Arbetsgivare, ombudsmän och övriga inom privat sektor, som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

Läs även om

Arbetsmiljödagen

Att bemöta rättshaveristiskt beteende