Hem

Svåra samtal

Svåra samtal

Det svåra samtalet är ett begrepp inom HR som täcker alla former av arbetsledande samtal. Det kan vara arbetsgivarens samtal från att konfrontera arbetstagare med besvärande omständigheter, t.ex. misskötsamhet eller misstänkt missbruk, till samtal om uppsägning och avsked.

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver genomföra dessa samtal med svåra besked. Det är situationer som kan upplevas besvärliga att hantera, både för arbetstagaren och för den som genomför samtalet. Det kan vara utvecklingssamtal, rådgivande samtal eller svårare samtal om konflikter, uppsägningar, missbruk, bedrägerier, sjukdom eller dödsfall.

Av respekt för arbetstagaren och för att kunna hantera en besvärlig situation, så att den inte förvärras, har chefen eller arbetsledaren allt att vinna på att vara väl förberedd inför samtalet. Syftet med utbildningsdagen är att ge kursdeltagarna insikt om bakomliggande orsaker till medarbetares reaktioner, förståelse för kontexten som samtalet är en del av och att lära ut praktiska metoder för att förbereda sig och genomföra denna typ av kvalificerade samtal.

Kursdagen är upplagd så att deltagarna får lära sig en teknik för att genomföra denna typ av känsliga samtal, med fokus på att hitta hållbara lösningar på problemet. Deltagarna får även lära sig att bemöta känslor som kan uppstå under samtalet och på så vis bevara möjligheten till fortsatt samarbete. Dagen genomförs i föreläsningsform med gemensamma diskussioner och många konkreta exempel.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • De psykologiska orsakerna till att reaktioner som kommer vid samtalen
 • Genomgång av olika försvarsmekanismer och hur man kan förstå och hanterar dessa
 • Kontextens påverkan på samtalen
 • Mänskliga reaktioner och behov vid kriser
 • Hur man bemöter känslor
 • Handfasta och konkreta råd hur man hanterar olika situationer som kan uppstå
 • Genomgång av metod för förberedelse och genomförande av samtal
 • Hur jag tar hand om mig själv efter samtalen och är medveten om mina egna gränser
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 30 september 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Svåra samtal

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen ger kunskaper i samtalsmetodik som är värdefulla för alla som i sin profession möter andra människor. Särskilt de som har en arbetsledande befattning eller för samtal med en motpart som befinner sig i en utsatt position. Det kan exempelvis vara förhandlare, ombudsmän, målsägandebiträden, brottsofferstödjare eller personer med chefsansvar.

Läs även om

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Förhörsteknik som arbetsredskap

Konsten att hantera konflikter på arbetsplatsen