Rehabilitering, anställning och avslut

Rehabilitering, anställning och avslut

Det kan innebära en del utmaningar och stora kostnader för en arbetsgivare när en arbetstagare blir sjuk under en längre tid.  En rad olika arbetsrättsliga regler aktualiseras avseende arbetsgivarens ansvar för den sjuke arbetstagaren.

En sjuk arbetstagare anses ha ett förstärkt anställningsskydd. Det är först när arbetsgivaren fullgjort sitt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar och det trots det kan konstateras att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren som det finns saklig grund för uppsägning. Dock innebär det också att arbetsgivaren även ska ha gjort en noggrann omplaceringsutredning.

Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och handlar om åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen och syftar till att arbetstagaren återfå sin arbetsförmåga och återgå i arbete.

Kursens mål är att orientera deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor rehabiliteringsfrågor i anställningar och även när och hur det kan bli aktuellt att avluta anställningen. Denna kurs ger praktisk kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivaren.

Det finns även möjlighet att istället delta digitalt via Zoom. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Chefer med personalansvar inom både privat och offentlig verksamhet. Även övriga inom HR funktionen har stor nytta av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • När ska arbetsgivaren agera?
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Vad händer om arbetsgivaren brister i ansvaret?
 • Arbetstagarens ansvar att delta och engagera sig i sin rehabilitering
 • Vad händer om arbetstagaren brister i ansvaret?
 • De olika aktörerna i rehabiliteringsprocessen
 • Plan för återgång i arbete
 • Arbetsanpassning – rättigheter och skyldigheter
 • Omfördelning av arbetsuppgifter
 • Förflyttning inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet
 • Hur fungerar AFS 2015:4 som ett led i att förhindra att arbetstagare kan bli sjuka?
 • När har arbetsgivaren ”gjort allt man kan”?
 • Vad innebär stadigvarande nedsatt arbetsförmåga?
 • Vad är arbete av betydelse? När kan en sjuk arbetstagare sägas upp?
 • Aktuella rättsfall
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion
  • När ska arbetsgivaren agera?
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Vad händer om arbetsgivaren brister i ansvaret?
  • Arbetstagarens ansvar att delta och engagera sig i sin rehabilitering
  • Vad händer om arbetstagaren brister i ansvaret?
  • De olika aktörerna i rehabiliteringsprocessen
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Arbete i mindre grupper med case samt en gemensam diskussion
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Arbete i mindre grupper med case samt en gemensam diskussion
  • Plan för återgång i arbete
  • Arbetsanpassning – rättigheter och skyldigheter
  • Omfördelning av arbetsuppgifter
  • Förflyttning inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet
  • Fungerar AFS 2015:4 som ett led i att förhindra att arbetstagare kan bli sjuka?
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • När har arbetsgivaren ”gjort allt man kan”?
  • Vad innebär stadigvarande nedsatt arbetsförmåga?
  • Vad är arbete av betydelse? När kan en sjuk arbetstagare sägas upp?
  • Aktuella rättsfall
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.