Rehabilitering, anställning och avslut

Rehabilitering, anställning och avslut

Det kan innebära en del utmaningar och stora kostnader för en arbetsgivare när en arbetstagare blir sjuk under en längre tid.  En rad olika arbetsrättsliga regler aktualiseras avseende arbetsgivarens ansvar för den sjuke arbetstagaren.

En sjuk arbetstagare anses ha ett förstärkt anställningsskydd. Det är först när arbetsgivaren fullgjort sitt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar och det trots det kan konstateras att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren som det finns saklig grund för uppsägning. Dock innebär det också att arbetsgivaren även ska ha gjort en noggrann omplaceringsutredning.

Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och handlar om åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen och syftar till att arbetstagaren återfå sin arbetsförmåga och återgå i arbete.

Kursens mål är att orientera deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor rehabiliteringsfrågor i anställningar och även när och hur det kan bli aktuellt att avluta anställningen. Denna kurs ger praktisk kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivaren.

Målgrupp

Chefer med personalansvar inom både privat och offentlig verksamhet. Även övriga inom HR funktionen har stor nytta av kursen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • När ska arbetsgivaren agera?
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Vad händer om arbetsgivaren brister i ansvaret?
 • Arbetstagarens ansvar att delta och engagera sig i sin rehabilitering
 • Vad händer om arbetstagaren brister i ansvaret?
 • De olika aktörerna i rehabiliteringsprocessen
 • Plan för återgång i arbete
 • Arbetsanpassning – rättigheter och skyldigheter
 • Omfördelning av arbetsuppgifter
 • Förflyttning inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet
 • Hur fungerar AFS 2015:4 som ett led i att förhindra att arbetstagare kan bli sjuka?
 • När har arbetsgivaren ”gjort allt man kan”?
 • Vad innebär stadigvarande nedsatt arbetsförmåga?
 • Vad är arbete av betydelse? När kan en sjuk arbetstagare sägas upp?
 • Aktuella rättsfall
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.